Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 2711060
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp tham gia Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Đăng lúc 18-11-2022 08:43:29

Trong 02 ngày từ 15-16/11/2022, Huyện uỷ huyện Sốp Cộp tổ chức hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thiết thực tạo thành phong trào thi đua sôi nổi có sức lan toả mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tham dự hội thi có 18 đội thi đến từ 22/24 chi, đảng bộ cơ cở trực thuộc Đảng bộ huyện Sốp Cộp.Các đội tham gia Hội thi

Các đội thi trải qua 03 phần thi: Phần thi kiến thức, phần thi kể chuyện, phần thi năng khiếu. Nhìn chung các đội tham gia thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu, nội dung phong phú, các đội thi thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; có sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các phần thi; sử dụng các phương tiện và công nghệ thông tin để hỗ trợ, liên hệ sát với thực tiễn, gắn kết sinh động nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

Kết thúc hội thi, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp đạt giải Khuyến khích. Thông qua hội thi Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cũng như nội dung chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nội dung chuyên đề hàng năm. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chủ chốt ở các cấp, các ngành trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.


VKSND huyện Sốp Cộp đạt giải khuyến khích tại cuộc thi

Tin, ảnh: Cà Văn Cường

                                                                                             VKSND huyện Sốp Cộp

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng