Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 2909898
Liên ngành Ban pháp chế Hội đồng nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Viện kiểm sát huyện Mộc Châu kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại xã Đông Sang, Lóng Sập huyện Mộc Châu
Đăng lúc 18-03-2023 03:15:21

Thực hiện Kế hoạch số 388 ngày 01/12/2022 của Liên ngành Ban pháp chế Hội đồng nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Viện kiểm sát huyện Mộc Châu về việc trực tiếp giám sát, kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu. Trong hai ngày (từ ngày 13-14/3/2023) Liên ngành đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại xã Đông Sang, Lóng Sập; đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Công Tiến - Viện trưởng VKSND huyện Mộc Châu làm Trưởng đoàn.Đồng chí Lê Thị Thu Hương - Ban Pháp chế HĐND phát biểu ý kiến trong cuộc kiểm tra

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã Đông Sang, Lóng Sập báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu nhận thấy tại thời điểm trực tiếp kiểm sát, UBND xã đã chỉ đạo lập hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn, hồ sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 60, Khoản 3 Điều 85 Luật Thi hành án hình sự. Trên cơ sở đó, Công an xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người phải chấp hành án; thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả thi hành án đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành án treo trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, liên ngành đã chỉ ra một số thiếu sót trong việc nhận xét và lập báo cáo việc chấp hành án của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo chưa thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và hướng dẫn thi hành của Bộ Công an. Liên ngành đã kết luận và kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã tổ chức khắc phục.


Đồng chí Trần Công Tiến - Viện trưởng VKSND Mộc Châu thông qua kết luận kiểm tra

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Đông Sang, Lóng Sập nghiêm túc tiếp thu những nội dung đoàn kiểm tra đã kết luận; đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra; đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành án treo nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế người chấp hành án phạm tội mới, động viên họ ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và theo kế hoạch của liên ngành phương hướng sẽ kết thúc các cuộc giám sát, kiểm sát vào cuối tháng 3 năm 2023./.

Tin, ảnh : Nguyễn Xuân Hải  

Viện KSND huyện Mộc Châu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng