Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 967946
Thanh tra VKSND tỉnh Sơn La kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra
Đăng lúc 10-07-2017 16:06:42

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 19/01/2017 của VKSND tỉnh Sơn La về Kế hoạch thanh tra năm 2017. Trong 06 tháng đầu năm 2017 Thanh tra VKSND tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc thực hiện Quy chế dân chủ, quản lý tài chính, tài sản công, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo tại VKSND các huyện Sông Mã, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Thành phố và Phòng 11 VKSND tỉnh.


Đoàn kiểm tra do ông Phạm Văn Vinh - Quyền Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm trưởng đoàn. Tại các cuộc kiểm tra, Đoàn đã nghe đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra báo cáo sơ bộ kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra cũng như những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, các vi phạm, thiếu sót phần lớn được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng thời Thanh tra VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót đã được kết luận nhưng chưa được thực hiện.

Thanh tra VKSND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Quỳnh Nhai

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra là thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra VKSND tỉnh. Qua đó đảm bảo Kết luận thanh tra của VKSND tỉnh được các đơn vị, cá nhân của VKSND hai cấp nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc thực hiện Quy chế dân chủ, quản lý tài chính, tài sản công, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo chương trình, kế hoạch của VKSND tỉnh đã đề ra.

                                                                            Tin, ảnh: Trịnh Thu Hà

                                                                     Thanh tra VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng