Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 1067480
VKSND tỉnh Sơn La ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về việc giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền trong hoạt động tư pháp
Đăng lúc 23-11-2017 08:05:41

Qua theo dõi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của VKSND các huyện, thành phố, VKSND tỉnh Sơn La nhận thấy công tác này đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã mở sổ sách theo dõi, quản lý đầy đủ, lập hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại theo quy định của ngành; các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực tư pháp đều tuân thủ đúng về thủ tục, trình tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Thông qua việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lò Văn Hặc, trú tại tiểu khu 4 thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La. Khiếu nại việc giải quyết khiếu nại lần đầu của VKSND huyện Bắc Yên về việc giải quyết khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ ngày 28/11/2016 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên.

Đoàn công tác liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ-VKS-P12 ngày 09/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xác minh giải quyết nội dung khiếu nại của ông Hặc, nhận thấy: Công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên chỉ đạo thực hiện, có mở sổ sách theo dõi, quản lý đầy đủ, lập hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại theo quy định của ngành. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót về thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại cần phải rút kinh nghiệm, cụ thể:

1. Về thủ tục giải quyết khiếu nại

Việc VKSND huyện Bắc Yên chỉ ban hành Kết luận xác minh đơn để trả lời đơn khiếu nại của ông Lò Văn Hặc mà không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định để gửi cho ông Lò Văn Hặc là vi phạm về thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát.

2. Về thời hạn giải quyết khiếu nại

Ngày 11/3/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên đã ra Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Lò Văn Hặc nhưng đến ngày 14/7/2017 đơn vị mới ban hành Kết luận xác minh đơn để trả lời giải quyết đơn khiếu nại là đã quá thời hạn giải quyết 83 ngày làm việc, vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp quy định tại Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 (07 ngày), cần được rút kinh nghiệm sâu sắc và nghiêm túc.

Qua việc ban hành thông báo rút kinh nghiệm về việc giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền trong hoạt động tư pháp đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát Sơn La trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp. Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết đều được Viện kiểm sát nhân dân hai cấp xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Quá trình giải quyết khiếu nại, lãnh đạo và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân. Vì vậy, Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao. /.                                                                    

                                                                Trương Thị Nguyệt

                                         Chuyên viên Phòng 12 VKSND tỉnh Sơn La

Các bài mới đăng