Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 967969
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chỉ đạo khắc phục vi phạm pháp luật trong tố tụng dân sự
Đăng lúc 30-07-2018 16:23:05

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kiến nghị số 17/KN-VKS đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chỉ đạo khắc phục vi phạm pháp luật trong tố tụng dân sự.


Phiên tòa giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Thông qua thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nhận thấy:

Trong những năm gần đây, tình hình tranh chấp về quyền sử dụng đất (QSDĐ) xẩy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong đó các đương sự có yêu cầu Tòa án hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng nhiều. Theo số liệu báo cáo trong 3 năm (2015, 2016, 2017) Viện kiểm sát cấp huyện kiểm sát thụ lý và giải quyết: 1298 vụ án dân sự trong đó có 227 vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, chiếm 17,5% trên tổng số các vụ án phải giải quyết. Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát thụ lý và giải quyết theo trình tự phúc thẩm (án có kháng cáo, kháng nghị) là 166 vụ, trong đó có 70 vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, chiếm 42,2% trên tổng số các vụ án phải giải quyết. Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nhận thấy Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, các cơ quan chức năng có một số vi phạm, thiếu sót như sau:

1.Thực hiện không đúng quy định trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ  theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

Hầu hết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, Toà án đều phải tiến hành xác minh về nguồn gốc đất, thủ tục cấp đất tại cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, là chứng cứ quan trọng để giải quyết vụ án. Tuy vậy, nhiều Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chức năng nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi Tòa án có văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ, thể hiện:

Cung cấp tài liệu, chứng cứ không đầy đủ, không kịp thời (không đúng thời hạn); hết thời hạn cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng không trả lời bằng văn bản hoặc có trả lời bằng văn bản nhưng không nêu rõ lý do.

Vi phạm này thể hiện ở nhiều vụ việc kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ trích lục đo thực trạng sử dụng đất, hoặc cung cấp các tài liệu đều là bản phô tô không có giá trị pháp lý, một số trường hợp Tòa án nhiều lần có văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu nhưng cơ quan chức năng không phối hợp cũng như không có văn bản trả lời về việc cung cấp tài liệu hoặc có văn bản trả lời nhưng chỉ mang tính chất chung chung, không cụ thể rõ ràng. Tình hình cung cấp tài liệu chứng cứ như trên dẫn tới việc giải quyết nhiều vụ án bị kéo dài, không đảm bảo về thời hạn tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

2. Tham gia tố tụng không đầy đủ với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, đương sự có yêu cầu hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện, vì vậy Ủy ban nhân dân huyện được Tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhiều trường hợp khi được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thường vắng mặt tại phiên tòa. Việc xin xét xử vắng mặt tuy không trái quy định pháp luật nhưng đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án, không làm rõ được các nội dung liên quan đến việc khởi kiện cũng như ý kiến của UBND trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhận được Thông báo thụ lý vụ án, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thụ lý, UBND cấp huyện thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật như: không nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, hoặc có ghi ý kiến thì chỉ là hình thức mà không cóý kiến của UBND về yêu cầu của nguyên đơn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như:

3. Thực hiện không đầy đủ quy trình, thủ tục, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thời gian qua nhiều vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất đương sự có yêu cầu Tòa án hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp huyện. Nguyên nhân chủ yếu do việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với quy định của pháp luật như cấp sai đối tượng, đất được cấp không có ranh giới mốc giới cụ thể, sơ đồ bản vẽ không đúng với thực địa, diện tích cấp đất trên giấy chứng nhận chênh lệch so với thực tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn, đất của người này nhưng cấp cho người khác (do cho mượn đất hoặc đổi đất), trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không xác định nguồn gốc đất ……

Thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất cho thấy vẫn còn  nhiều trường hợp có sơ hở, thiếu sót, thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm đúng mức: kiểm tra về nguồn gốc thửa đất, chủ sử dụng đất trong hồ sơ lưu trữ, cũng như trực tiếp kiểm tra, đo đạc thực địa; việc thông báo công khai chưa được chú trọng đúng mức nên đã xảy ra những sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến phát sinh nhiều vụ, việc tranh chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Để hạn chế những sơ hở, thiếu sót, đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  cơ quan, tổ chức, cá nhân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời khắc phục, những vi phạm, thiếu sót nêu trên; thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ; tham gia tố tụng đầy đủ với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án dân sự; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cá nhântheo quy định của Luật đất đai. Đồng thời có ý kiến bằng văn bản đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/7/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 2355/UBND-NC chỉ đạo Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tich UBND huyện, thành phố kịp thời khắc phục những vi phạm, thiếu sót, thực hiện đúng quy định của BLTTDS trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia đầy đủ với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án dân sự, thực hiện đầy đủ, trình tự quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật đất đai. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát tỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2018.

Có thể nói, việc ban hành kiến nghị khắc phục  vi phạm pháp luật đã góp phần không nhỏ vào việc  bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

Bài, ảnh: Phạm Thu Hà -  Phòng 9

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng