Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số lượt xem 3725600
VKSND huyện Sông Mã tiến hành kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện Sông Mã và UBND xã Mường Sai
Đăng lúc 03-10-2018 11:01:14

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2018 của VKSND huyện Sông Mã. Vừa qua, Đoàn kiểm tra của VKSND huyện Sông Mã đã tiến hành kiểm sát trực thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sông Mã và tại UBND xã Mường Sai.


Vừa qua,  Đoàn kiểm tra của VKSND huyện Sông Mã do đồng  chí Vũ Đức Long, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Sông Mã. Kết quả kiểm sát cho thấy Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Sông Mã về cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự như: Đã lập hồ sơ thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ chuyển giao cho UBND cấp xã thi hành án đầy đủ; thực hiện tốt việc lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án của các bị án; mở sổ theo dõi bị án đầy đủ; phối hợp với Ban công an các xã, thị trấn thực hiện tốt trong việc quản lý đối với những bị án đang được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện; cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo, chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ đối với những bị án đủ điều kiện theo đúng Luật định.

Bên cạnh những ưu điểm, qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và chỉ ra một số tồn tại như việc chuyển giao hồ sơ giữa Cơ quan thi hành án hình sự và UBND các xã còn chậm; việc đốc thúc, hướng dẫn UBND các xã trong việc quản lí các bị án tại địa phương chưa thường xuyên; một số hồ sơ án phạt cải tạo không giam giữ còn tính sai thời gian chấp hành án…Đoàn kiểm tra đã kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Sông Mã chỉ đạo khắc phục để công tác thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng  theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Sông Mã tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã .                                  

Qua kiểm tra sổ ghi chép, kiểm tra hồ sơ, trực tiếp gặp gỡ các bị án. Kết quả UBND xã Mường Sai đã tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Sông Mã chuyển giao, phân công người trục tiếp giám sát, giáo dục đối với các bị án, nhận xét việc chấp hành án của các bị án theo quý đúng theo luật định. Bên cạnh đó đoàn kiển tra cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế và hướng dẫn UBND xã Mường Sai một số biện pháp để làm tôt hơn khâu công tác này./.

Tin, ảnh: Quàng Văn Cuộc 

VKSND huyện Sông Mã

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng