Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 1070164
Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
Đăng lúc 30-11-2018 09:34:15

Năm 2018, toàn ngành Kiểm sát xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.


Thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ngay từ đầu năm 2018, Phòng 9 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện xác định khâu công tác đột phá trong lĩnh vực kiểm sát án dân sự là: “Nâng cao chất lượng công tác kiến nghị trong kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự” và trong lĩnh vực kiểm sát án hành chính là: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thụ lý các vụ án hành chính”; đồng thời ban hành Hướng dẫn đối với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện khâu công tác đột phá năm 2018. Công tác đột phá tập trung thực hiện các nội dung: kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; phân công, bố trí đủ số lượng Kiểm sát viên và cử Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định; kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án; nâng cao số lượng, chất lượng và tỷ lệ kháng nghị; nâng cao chất lượng công tác kiến nghị; chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh xét chọn và tổ chức tốt các phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu công tác đột phá, Phòng 9 đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện khâu đột phá của đơn vị, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, như: Tăng cường trách nhiệm quản lý nghiệp vụ của Lãnh đạo Viện, trong đó duy trì đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo nghiệp vụ, báo cáo duyệt án, báo cáo quá trình kiểm sát bản án, quyết định; Cán bộ, Kiểm sát viên phát huy vai trò, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao khi kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Toà án; chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát trong hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp để kịp thời ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên trong tranh tụng tại phiên tòa dân sự, hành chính; lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, theo dõi, đôn đốc kiểm tra hồ sơ kiểm sát án dân sự, hành chính; yêu cầu Kiểm sát viên phải nắm chắc hồ sơ vụ án, nắm chắc tình tiết, chứng cứ vụ án; chuẩn bị kỹ càng dự thảo bản phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa, Đề cương hỏi các đương sự trong vụ án; dự kiến các câu hỏi phản biện mà Luật sư sẽ đưa ra; từ đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ án chính xác, có căn cứ pháp luật; chủ động phối hợp với Tòa án lựa chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Mỗi kiểm sát viên được dự và rút kinh nghiệm ít nhất 02 lần/01 năm. Với những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm thì lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia kiểm sát xét xử để rút kinh nghiệm, sau đó phổ biến các kinh nghiệm quá trình thực kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho các Kiểm sát viên tham khảo, học tập.…

Thực hiện nội dung khâu đột phá, trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, đơn vị đã thụ lý 99 vụ sơ thẩm, phúc thẩm, trong đó đã giải quyết đưa ra xét xử 70 vụ, còn lại đang giải quyết đều trong hạn luật định. Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp, đơn vị đã thụ lý 28 vụ việc, đã giải quyết xét xử 21 vụ, còn lại đang giải quyết đều trong hạn luật định. Xác định công tác kiến nghị là công tác đột phá nên đơn vị luôn tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kịp thời uốn nắn những vi phạm thiếu xót trong quá trình thực hiện theo Bộ luật tố tụng dân sự của Tòa án hai cấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án chưa đến mức kháng nghị mang tính cá biệt hoặc vi phạm mang tính phổ biến để thực hiện quyền kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, trong năm 2018, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 02 kiến nghị (vượt 100% so với chỉ tiêu) với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La khắc phục vi phạm pháp luật, 02 kiến nghị trên đã  được TAND tỉnh Sơn La có văn bản trả lời chấp nhận kiến nghị của VKS. Đặc biệt trong năm 2018, thông qua thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, Phòng 9 nhận thấy tình hình tranh chấp về quyền sử dụng đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong đó các đương sự có yêu cầu Tòa án hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng nhiều. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có chức năng có nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai đã có một số vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện không đúng quy định về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ  theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; tham gia tố tụng không đầy đủ với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất; thực hiện không đầy đủ quy trình, thủ tục, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Vì vậy đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh ban hành Kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời khắc phục, những vi phạm, thiếu sót nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản trả lời chấp nhận Kiến nghị của VKSND tỉnh, đồng thời chỉ đạo đơn vị UBND cấp huyện kịp thời khắc phục vi phạm; tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 04 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án quyết định dân sự của Tòa án cấp huyện do có vi phạm về thủ tục tố tụng. Đối với công tác phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Viện phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh xét chọn và tổ chức 07 phiên tòa xét xử dân sự rút kinh nghiệm ở cấp tỉnh (vượt chỉ tiêu 01 phiên tòa). Qua đó, nâng cao kỹ năng tranh tụng, trình độ của kiểm sát viên và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện thực hiện khâu công tác đột phá, vì vậy trong năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã thực hiện được tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra như: ban hành 01 kháng nghị, 10 kiến nghị, tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, Phòng 9 đã ban hành 07 thông báo rút kinh nghiệm (5 thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự có vi phạm tố tụng và nội dung bị cấp phúc thẩm xét xử hủy án và 2 thông báo rút kinh nghiệm về tình hình gửi bản án quyết định, vượt 75%); xây dựng 3 chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất”; “Nâng cao chất lượng bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm, phúc thẩm” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ án hành chính”; tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn 02 chuyên đề về dân sự cho Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Phối hợp với Phòng 7 tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự. Qua đó, giúp cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

 Để đạt được thành tích nêu trên, Phòng 9 đã có nhiều đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ như: thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác trong năm; triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Viện kiểm sát tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phát động, phân công công việc cho cán bộ phù hợp với năng lực, và trình độ chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp Tòa án trong việc xét chọn phiên tòa rút kinh nghiệm; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc Dân sự, Kinh doanh thương mại.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng 9 tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện nói chung và thực hiện khâu công tác đột phá nói riêng; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, hành chính; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong tranh tụng tại phiên tòa dân sự; phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với Tòa án giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất; quan tâm theo dõi  các cơ quan chức năng thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; phối hợp với các cơ quan tố tụng giải quyết tốt các vụ, việc phức tạp, kéo dài. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra…

Bài: Phạm Thu Hà - Phòng 9 VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng