Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 1067415
Thông báo rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp
Đăng lúc 14-01-2019 09:38:14

Vừa qua, phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nai, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nhận được đơn cùng các tài liệu liên quan của ông Lò Văn Khố, cư trú tại bản Bó Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La về việc không đồng ý với Quyết định không khởi tố vụ án số 05 ngày 28/11/2017 và Thông báo số 57/TB ngày 28.12.2017 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai vì cho rằng việc điều tra, đánh giá chứng cứ không khách quan, đầy đủ, chính xác, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 292/QĐ-VKS ngày 31/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Quỳnh Nhai.


Qua nghiên cứu hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của VKSND huyện Quỳnh Nhai đối với đơn của ông Lò Văn Khố, Phòng 12 nhận thấy VKSND huyện Quỳnh Nhai đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại không đúng theo quy định tại Điều 471 BLTTHS năm 2015: “thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật”; điểm b, khoản 6, Điều 10 Quy chế 51 ngày 02/2/2016 của VKSND tối cao về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp quy định: “đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý, thì trả lại đơn và có văn bản thông báo rõ lý do cho người gửi đơn; việc thông báo này chỉ thực hiện một lần cho một việc. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền nhưng gửi quá thời hiệu mà không có lý do chính đáng thì xử lý trả lại đơn, không thụ lý”.

Ngày 04/01/2018 ông Lò Văn Khố nhận được Thông báo số 57/TB ngày 28.12.2017 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai xác định vụ việc không có cấu thành tội phạm. Nhưng đến ngày 13.6.2018 ông Lò Văn Khố mới làm đơn khiếu nại gửi đến Công an, VKSND huyện Quỳnh Nhai (quá thời hạn khiếu nại 5 tháng 9 ngày). Do vậy, thời hiệu khiếu nại của ông Lò Văn Khố đã hết. Mặt khác, ông Lò Văn Khố không chứng minh được việc không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu là do bị ốm đau hoặc trở ngại khách quan khác... (theo Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011).

Để khắc phục những vi phạm trong việc tiếp nhận, xử lý, và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp, phòng 12 đã kịp thời ban hành Thông báo rút kinh nghiệm và hướng dẫn các đơn vị kiểm tra điều kiện thụ lý đơn khiếu nại như: hình thức đơn, thời hiệu, thẩm quyền giải quyết, chủ thể, hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại,... Ngoài những điều kiện trên thì cần lưu ý thêm: Đơn khiếu nại được thụ lý giải quyết phải là bản chính, có chữ ký của người khiếu nại; không thụ lý đơn có chữ ký pho to. Nếu đơn khiếu nại có chữ ký pho to mà thuộc thẩm quyền giải quyết và gửi trong thời hiệu thì yêu cầu người khiếu nại viết lại đơn và ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền nhưng gửi quá thời hiệu mà không có lý do chính đáng thì xử lý trả lại đơn, không thụ lý. Nếu sau khi trả lại đơn, người khiếu nại xuất trình các tài liệu chứng minh cho lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Viện kiểm sát thụ lý. Thời hạn giải quyết tính từ khi đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và được gửi trong thời hiệu khiếu nại nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu, thời hạn yêu cầu người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Việc ban hành Thông báo rút kinh nghiệm đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền.

Tin: Trương Thị Nguyệt

                                                                Kiểm sát viên Phòng 12 Viện KSND tỉnh

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng