Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số lượt xem 1580370
Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai
Đăng lúc 28-05-2020 17:26:38

Trong 03 ngày từ ngày 26 đến 28 tháng 5 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai. Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Mạnh Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Quỳnh Nhai làm trưởng đoàn.


Sau khi nghe Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh An- Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện báo cáo trước đoàn kiểm sát

Qua kiểm sát, nhận thấy: Hạt Kiểm lâm đã lập sổ sách theo dõi, ghi chép các tố giác, tin báo về tội phạm; có lập đầy đủ hồ sơ của các tin báo về tội phạm đang thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai còn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: Hồ sơ sắp xếp không khoa học, không đánh số bút lục, phân loại nguồn tin không đúng, chưa phân công Kiểm lâm viên giải quyết tin báo, khi kết thúc tin báo không ra quyết định không khởi tố, không thông báo kết quả giải quyết nguồn tin  về tội phạm cho Viện kiểm sát và cá nhân…

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng - Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua Kết luận kiểm sát

Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, vi phạm đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để công tác việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tin ảnh: Hà Văn Liên

Viện KSND huyện Quỳnh Nhai

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng