Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 1728504
Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩn trên báo in, báo điện tử
Đăng lúc 26-08-2021 09:56:35

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/8/2021.


Theo Quyết định, Bộ Tiêu chí gồm 03 phần: Tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử; tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử và các một số tiêu chí khác. Trong đó, yêu cầu đáp ứng của các tiêu chí về nội dung, hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử, gồm:

1. Tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử

- Chủ đề tuyên truyền phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

- Nội dung tuyên truyền:

+ Bám sát yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước.

+ Yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

+ Phục vụ thông tin thiết yếu về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng. Phù hợp đối tượng độc giả mục tiêu; có tính định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan; không vi phạm quy định pháp luật về báo chí; phân tích, đánh giá chuyên sâu phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền.

2. Tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử

- Vị trí đăng tải: Tại chuyên trang, chuyên mục, trang nhất, trang chủ phù hợp với chủ đề tuyên truyền và phù hợp quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức thể hiện: Phải phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước (dạng sản phẩm Mega Story, Timeline, Ảnh, Video, Infographic, Audio...); phù hợp với đối tượng mục tiêu, thuần phong, mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

File đính kèm

1269QD.PDF

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng