Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 1677204
Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đăng lúc 26-11-2015 11:13:28

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


  • Ảnh minh họa  (Nguồn: bacgiang.gov.vn)  

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện (những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm); trên cơ sở đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Bên cạnh đó động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về công tác thi đua, khen thưởng các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tổ chức Hội nghị bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 10/2015, cả nước đã có 10 huyện và 1.132 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 12,7% tổng số xã trên cả nước. Dự kiến, đến cuối năm 2015, có khoảng 1.500 xã đạt chuẩn, chiếm 16,8%./.

Theo dangcongsan.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng