Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 3805762
Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao
Đăng lúc 08-03-2024 06:35:36

Ngày 07/3/2024, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và trao các Quyết định tại buổi Lễ.Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức danh
Kiểm sát viên VKSND tối cao và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đại biểu VKSND tối cao tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Thủ trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lãnh đạo VKSND tối cao
chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm


Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao

tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm


Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương

 tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 181, 182, 183, 184, 185/QĐ-CTN ngày 29/02/2024 về việc bổ nhiệm 05 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao, gồm các đồng chí:

- Đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao;

- Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội;

- Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao;

- Đồng chí Mai Trung Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/02/2024.


Các đồng chí được bổ nhiệm chức danh
Kiểm sát viên VKSND tối cao tuyên thệ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng 05 đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao - chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của ngành Kiểm sát, hiện đứng đầu các đơn vị của VKSND tối cao. Việc bổ nhiệm lần này góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm
với các đại biểu

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Là thành viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, vai trò của Kiểm sát viên, nhất là Kiểm sát viên VKSND tối cao là vô cùng quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp.

Viện kiểm sát là cơ quan được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao trách nhiệm thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp ở tất cả các giai đoạn và các lĩnh vực tố tụng tư pháp, vì thế, mỗi đồng chí Kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên theo quy định. Cần nhận thức sâu sắc rằng, bất kỳ sai sót nào của Kiểm sát viên đều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư pháp, đến uy tín của Viện kiểm sát nhân dân, đến niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý.

Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn Ngành; giải quyết các vấn đề quan trọng, có tính chiến lược nhằm phục vụ xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới. Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong Ngành thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Bác Hồ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao lần này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát.

Thay mặt các Kiểm sát viên VKSND tối cao mới được bổ nhiệm, đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 12 cảm ơn Chủ tịch nước và Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng bổ nhiệm 05 đồng chí giữ chức danh tư pháp; đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao với bản thân các đồng chí.

Tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch nước; các đồng chí hứa sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể: không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về đạo đức, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực sự là người Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao và toàn ngành Kiểm sát.

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các bài mới đăng