Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số lượt xem 3725623
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành Kiểm sát
Đăng lúc 03-05-2024 06:45:36

Với phương châm “Công việc làm trước, khen thưởng nhận sau”, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, bảo đảm khách quan, kịp thời, công khai, minh bạch, khích lệ, động viên cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, sáng kiến, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”

Ông Phùng Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cho biết: Hằng năm, Viện KSND tỉnh đã ban hành kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn cụ thể, chi tiết tới công chức, người lao động Viện KSND hai cấp nghiên cứu, đăng ký các danh hiệu thi đua. Bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng hợp lý; tạo không khí đoàn kết, thi đua sôi nổi giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân trong đơn vị; khích lệ, động viên, tạo động lực để huy động sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đề xuất, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh đã họp, xét quyết định khen thưởng đột xuất và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND khen tặng, trình cấp có thẩm quyền xét, khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Năm 2023, Hội đồng sáng kiến ngành KSND công nhận sáng kiến cấp ngành đợt 2 đối với 4 sáng kiến của 12 tác giả, đồng tác giả của Viện KSND tỉnh; Viện trưởng Viện KSND tỉnh công nhận 31 sáng kiến cấp cơ sở đối với 46 tác giả, đồng tác giả. Tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ngành KSND; đề nghị Cụm thi đua số 3 xét, đề nghị Viện KSND tối cao tặng Bằng khen đối với tập thể Viện KSND tỉnh trong sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc.

Viện KSND hai cấp trong tỉnh phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề, nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến... Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, qua đó động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân hăng hái tham gia lao động, cống hiến phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Năm 2023, ngành Kiểm sát Sơn La có 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát”; 17 tập thể, 38 cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen; 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do ngành phát động; 2 tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm...

Bà Nguyễn Thu Quý, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh, cho biết: Với vai trò là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Viện KSND tỉnh, đơn vị đã tham mưu triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, thẩm định hồ sơ, tổng hợp các sáng kiến của cán bộ, công chức và người lao động Viện KSND hai cấp, báo cáo Hội đồng sáng kiến xét, công nhận. Năm 2023, đơn vị được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

Với việc chú trọng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Sơn La, đã góp phần khích lệ, động viên công chức, người lao động trong Viện KSND hai cấp trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguồn: baosonla.org.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng