Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 1014851
Thống kê tội phạm & CNTT
Đăng lúc 04-01-2016 07:56:54


PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Vị trí, Chức năng, Nhiệm vụ

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP-CNTT) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

Hoạt động của Phòng thống kê tội phạm dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Thống kê, Luật Công nghệ thông tin và các quy định của Nhà nước về thống kê và công nghệ thông tin.

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trong việc quản lý, thu thập số liệu thống kê để tổng hợp, ban hành các chế độ báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La quản lý, theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ  thống kê công tác kiểm sát, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hiện chức năng của ngành tại địa phương; sơ kết, tổng kết công tác thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân trong toàn tỉnh.

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu thống kê, thông tin thống kê công tác kiểm sát, thống kê tội phạm trong phạm vi toàn tỉnh.

Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La theo đúng chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định VKSND Tối cao.

Phát triển và quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của VKSND tỉnh Sơn La. Tổ chức thu thập, xử lý, truyền gửi, tích hợp và quản lý dữ liệu thống kê công tác kiểm sát và các loại dữ liệu khác của Viện kiểm sát tỉnh Sơn La.

Đề nghị cấp trên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và công nghệ thông tin.

Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đ/c( Kiểm sát viên trung cấp: 02 đ/c, Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đ/c, Chuyên viên: 02 đ/c).

Trưởng phòng: Đ/c Trần Phúc Thành. Phó trưởng phòng: Đ/c Phạm Quang Toản.

   
   

 

Tập thể cán bộ phòng Thống kê & CNTT

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0223.851301 - Fax:0223 851301 -  Email: thonglesl@gmail.com

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng