Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập111
Tổng số lượt xem 1014966
Phòng 15
Đăng lúc 04-01-2016 08:03:28


Phòng tổ chức cán bộ - Thanh tra  VKSND tỉnh Sơn La (Phòng 15)

      Phòng tổ chức cán bộ - Thanh tra  VKSND tỉnh Sơn La (Phòng 15) là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ và công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát Sơn La . Phòng có những nhiệm vụ sau:

  1. Về công tác tổ chức cán bộ :

      Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

      Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

      Giúp việc cho Uỷ Ban kiểm sát họp xét cử cán bộ có đủ điểu kiện tiêu chuẩn dự thi tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên trung cấp, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Sơn La ;

      Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

      Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành; nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo định kỳ; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quản lý cán bộ và những vấn đề cụ thể khác theo chỉ đạo của Viện trưởng tỉnh hoặc theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành; công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo Quy định;

  1. Về công tác thanh tra

      Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La thực hiện các công tác sau:

      Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện:

      Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (Thanh tra nghiệp vụ) theo kế hoạch;

      Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND theo sự phân công của Viện trưởng VKSND Tỉnh ( Thanh tra hành chính);

       Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành kiểm sát Sơn La (Giải quyết khiếu nại, tố cáo);

       Xây dựng các báo cáo, báo cáo chuyên đề về công tác thanh tra.

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

       3. Cơ cấu tổ chức

      Biên chế của phòng tổ chức cán bộ - Thanh tra là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Chuyên viên: 03 đồng chí).     

      Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Điên thoại: 0913002579

      Phó trưởng phòng:  đồng chí Bùi Lan Oanh - Điện thoại : 097855466

      Phó trưởng phòng:  đồng chí Phạm Văn Vinh - Điện thoại : 0913555728

  Đồng chí Bùi Lan Oanh

        Trưởng phòng 

  Điện thoại: 0917855466

 

Đồng chí 

      Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 

 

 

 

 

 

Tập thể cán bộ phòng 15

    4.Thông tin liên hệ:

    Điện thoại: 02123 799489 – 02123 852479
    Email : phongtccbvkssonla@gmail.com

 

 

                                                                                

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng