Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập29
Tổng số lượt xem 3270991
Phòng 15
Đăng lúc 04-01-2016 08:03:28


Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

     

Phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Sơn La (Phòng 15) là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Sơn La . Phòng có những nhiệm vụ sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ

Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

Giúp việc cho Uỷ Ban kiểm sát họp xét cử cán bộ có đủ điểu kiện tiêu chuẩn dự thi tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên trung cấp, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Sơn La ;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành; nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo định kỳ; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quản lý cán bộ và những vấn đề cụ thể khác theo chỉ đạo của Viện trưởng tỉnh hoặc theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành; công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo Quy định;

2. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của phòng tổ chức cán bộ - Thanh tra là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp 2 đồng chí; Kiểm tra viên 1 đồng chí).     

  Đồng chí Bùi Lan Oanh

        Trưởng phòng 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

      Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Tập thể cán bộ phòng 15

    4.Thông tin liên hệ:

    Điện thoại: 02123 799489 – 02123 852479
    Email : phongtccbvkssonla@gmail.com

 

 

                                                                                

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng