Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 1013577
Phòng 12
Đăng lúc 04-01-2016 10:00:33


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP (PHÒNG 12)

1. Vị trí

          Phòng 12 là đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Sơn La và Vụ nghiệp vụ Viện KSNDTC.

2.  Chức năng nhiệm vụ

          Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thống nhất về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

         Tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Viện trưởng về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

         Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

         Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Phó Viện trưởng phụ trách, Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

        Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

        Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đức Tuấn.

        Phó trưởng phòng: đồng chí Tạ Hữu Huy.

  Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn

         Chánh Thanh Tra

   Đồng chí Trịnh Thu Hà

   Phó Chánh Thanh Tra

Đồng chí Đinh Thị Như Hồng

         Phó Chánh Thanh Tra

 

Tập thể Phòng Thanh tra - Khiếu tố

4. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 12 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

      Điện thoại: 02123.854.092

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng