Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập120
Tổng số lượt xem 1014982
Phòng 11
Đăng lúc 04-01-2016 10:57:12


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La có chức năng nhiệm vụ sau:

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; thành phố.

Trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới

Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị thông qua công tác kiểm sát;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số biên chế của phòng là 5 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 1 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng