Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng số lượt xem 2605762
Phòng 9
Đăng lúc 04-01-2016 13:42:12


Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9)

          1. Vị trí

          Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là Phòng 9) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Mọi hoạt động của phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

          2. Chức năng, nhiệm vụ

          Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật có nhiệm vụ như sau:

          1. Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

          2. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

          3. Phát hiện tổng hợp vi phạm pháp luật trong việc thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án nhân dân 2 cấp, tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm. Tổng hợp những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

          3. Cơ cấu tổ chức

          Tổng số biên chế của phòng gồm có 5 đồng chí. Trong đó 5 đồng chí là cử nhân luật (03 Kiểm sát viên trung cấp, 1 Kiểm sát viên sơ cấp, 1 Chuyên viên).

 

Đồng chí Hoàng Thị Hoa - Trưởng phòng
Đồng chí Hà Văn Quang - Phó Trưởng phòng
Đồng chí Phạm Quốc Đức - Phó Trưởng phòng

 

Tập thể Phòng 9

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng