Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 3271014
Phòng 8
Đăng lúc 04-01-2016 13:50:42


 VỊ TRỊ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, BIÊN CHẾ CỦA PHÒNG 

I. Vị trí

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (sau đây viết tắt là Phòng 8) là đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

II. Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ bộ phận kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự:

1. Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nhằm bảo đảm:

- Việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng qui định của pháp luật;

- Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh;

- Các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay của Toà án được thi hành đầy đủ, kịp thời đúng pháp luật.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

3. Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với VKSND huyện và thành phố.

4. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành kháng, kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam do Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố quản lý.

6. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Trại giam Yên Hạ - Bộ Công an theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010.

7. Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; hồ sơ đặc xá, thực hiện các quyết định này theo quy định pháp luật.

8. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật qui định và Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La giao.

Nhiệm vụ bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính:

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

2.Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; thành phố.

3. Trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới. Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị thông qua công tác kiểm sát;

4.Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

5.Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

III. Cơ cấu tổ chức.

Tổng số biên chế của phòng là 09 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 05 đồng chí; Kiếm sát viên sơ cấp: 04 đồng chí).

 

Đồng chí Bùi Tiến Bình - Trưởng phòng 8

Đồng chí Thào Lịch Sử - Phó Trưởng phòng


Tập thể phòng

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng