Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 3271056
Phòng 7
Đăng lúc 04-01-2016 13:58:07


Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh Sơn La. Mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND Sơn La. Chức năng nhiệm vụ theo quy định gồm: 

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh và kịp thời.

2. Kiểm sát bản án, Quyết định sơ thẩm phát hiện vi phạm tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sơn La kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

3. Kiểm sát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới thì kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện để báo cáo đề nghị Viện KSND cấp cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Thực hiện và theo dõi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 08/2016/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự, theo dõi hoạt động kháng nghị của Viện KSND hai cấp, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện xác định vi phạm và kháng nghị phúc thẩm.

5. Tổng hợp vi phạm, thiếu sót của Bản án nhưng chưa đến mức phải kháng nghị để ban hành Kiến nghị, Thông báo rút kinh nghiệm.

6. Theo dõi, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và xét xử án hình sự đối với các VKSND cấp huyện theo kế hoạch của đơn vị và của Viện trưởng VKSND tỉnh, tham gia đoàn thanh tra. Tham dự và chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm (khi được Lãnh đạo Viện phân công) các phiên tòa xét xử hình sự do Viện kiểm sát hai cấp tổ chức theo yêu cầu rút kinh nghiệm. Xây dựng Chuyên đề theo yêu cầu của Viện KSND tối cao.

7. Theo dõi, tổng hợp các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội của Viện kiểm sát hai cấp để kịp thời báo cáo Viện KSND tối cao. Đồng thời là đơn vị đầu mối giải quyết đơn yêu cầu bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Ngành theo quy định tại Nghị quyết 388/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

8. Tuyên truyền về hoạt động của ngành kiểm sát Sơn La, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La giao.

 II. Cơ cấu tổ chức

Phòng 7 có tên gọi là “Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự”. Với cơ cấu và biên chế là 5 công chức, trong đó có 3 kiểm sát viên trung cấp, 2 kiểm sát viên sơ cấp

III. Địa chỉ liên hệ

Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La Số 63 đường Tô Hiệu, TP  Sơn La, tỉnh Sơn La;

Số điện thoại: 0212.3854082

 

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng        Trưởng phòng 7
Đồng chí Cao Thị Quỳnh Nga       Phó Trưởng phòng 7

 

Tập thể Phòng 7

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng