Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 2605662
Phòng 3
Đăng lúc 04-01-2016 14:04:45


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG 3

 1. Vị trí

Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

2.  Chức năng nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Sau đây gọi tắt là Phòng 3) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Từ khi thành lập Phòng 3 được giao chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự thuộc các tội: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm công nghệ cao, các tội phạm về môi trường do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La trực tiếp điều tra hoặc do các cơ quan điều tra khác của Công an tỉnh thực hiện. Thực hành quyền công tố,  kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án do Vụ 3 và Vụ 5,6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử.

 2.2. Giúp Viện trưởng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, thành phố về án hình sự thuộc các tội phạm mà phòng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;

2. 3. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử  sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật;

 2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí)

 

Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Trưởng phòng 3

Đồng chí Lê Thị Thùy  Hương - Trưởng phòng 


Đồng chí Ngần Thu Hà - Phó Trưởng phòng

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 3 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123.854.084

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng