Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số lượt xem 2605715
Phòng 2
Đăng lúc 04-01-2016 14:15:56


Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về Trật tự xã hội (Phòng 2)

I. Đặc điểm, tình hình

Thành lập ngày: 01 tháng 01 năm 2008 (được tách ra từ Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự).

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về Trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực Trật tự xã hội. Mọi hoạt động của phòng chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La và đ/c Phó viện trưởng phụ trách. Phòng 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại các Điều 37, 112, 113, 166, 189 BLTTHS 2003; Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, cụ thể:

1. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực Trật tự xã hội; đảm bảo việc bắt, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

2. Kiểm tra, thẩm định các Cáo trạng, Quyết định thuộc lĩnh vực án Trật tự xã hội của VKSND các huyện, thành phố gửi đến. Phát hiện những Cáo trạng, quyết định có vi phạm, thiếu sót để tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị hoặc thông báo rút kinh nghiệm.

3. Xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Phòng và Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực Trật tự xã hội cho các VKSND huyện, Thành phố.

4. Theo dõi hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, Thành phố theo định kỳ, đột xuất hoặc theo kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La.

5. Tham gia góp ý các dự án luật, các chuyên đề hoặc Quy chế nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Xây dựng các loại báo cáo; chuyên đề theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo VKSND tỉnh, các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao.

6. Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực Trật tự xã hội phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử của Cơ quan điều tra, Toà án và các cơ quan, tổ chức khác, tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh  ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy gồm: 06 biên chế (01 Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng; 01 Kiểm sát viên trung cấp, 03 kiểm sát viên sơ cấp)

Đồng chí Trần Thị Thanh Lý - Trưởng phòng 2

Đồng chí Đinh Thị Như Hồng - Phó trưởng phòng 2

Đồng chí Đặng Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng 2

IV. Địa chỉ liên hệ

Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Số 63 đường Tô Hiệu, TP  Sơn La, tỉnh Sơn La;

Số điện thoại: 0212.3854080

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng