Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số lượt xem 2605765
Phòng 1
Đăng lúc 04-01-2016 14:40:23


PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ - KIỂM SÁT ĐIỀU TRA - KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM – ÁN AN NINH – MA TUÝ         

* Vị trí:

Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

* Chức trách, nhiệm vụ:

1. Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực được giao;

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm những vụ án an ninh, ma túy và tất cả các vụ án do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La được tiến hành phân công, thụ lý điều tra theo Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V9, ngày 14/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với những vụ án ma túy do Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố, ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm;

- Giúp Viện trưởng giải quyết các đơn thư khiếu nại trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền.

2. Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về án hình sự thuộc lĩnh vực Phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và của các cơ quan, tổ chức có liên quan để tham mưu giúp Viện trưởng ban hành các kiến nghị về việc áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật; đề xuất kháng nghị đối với các bản án hình sự sơ thẩm có vi phạm pháp luật; tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện các thông báo rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án được giao.  

4. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành luật để báo cáo lãnh đạo Viện kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Cơ cấu tổ chức:

Phòng gồm có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng, 03 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 kiểm tra viên.       

Đồng chí Ngô Xuân Vĩnh      Trưởng phòng 1
    Đồng chí Cầm Văn Chiến          Phó Trưởng phòng 1
 

Đồng chí     

Phó Trưởng phòng 1

 

        

Tập thể Phòng 1

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng