Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 1065848
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Khiếu kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính và yêu cầu thực hiện hành vi hành chính”
Đăng lúc 23-07-2019 09:04:10

Ngày 09/7/2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ra Thông báo số 63/TB-VC2-V3 rút kinh nghiệm về việc áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án “Khiếu kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính và yêu cầu thực hiện hành vi hành chính.”


- Người khởi kiện: Ông Hoàng Tuấn V, sinh năm 1944.

Địa chỉ: Thôn 7, xã Đ, huyện K, tỉnh G.

- Người bị kiện:

+ Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện K.

+ Chủ tịch UBND xã Đ, huyện K, tỉnh G.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện K.

+ Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh G.

+ Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh G.

Nội dung vụ án

Năm 2011, ông Hoàng Tuấn V được UBND huyện K cấp lại Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BE 808852 vào sổ cấp Giấy CNCH 1892 ngày 26/9/2011 diện tích 4.120m2. Năm 2016, sau khi chuyển nhượng cho bà Lê Thị Th và ông Đoàn Văn T 586m2 đất ở, ông V được cấp lại Giấy CNQSDĐ số 461747 vào sổ giấy CNCS 03461 diện tích 3155,3m2. Sau đó, ông V phát hiện có sự chênh lệch giữa 2 Giấy CNQSDĐ trên nên làm đơn khiếu nại đề nghị UBND huyện K xem xét. Ngày 28/2/2017, phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã Đ tiến hành họp. Ngày 01/3/2017, phòng Tài nguyên và môi trường có Báo cáo số 14/BC-TN&MT về việc giải quyết đơn kiến nghị về đất đai của ông Hoàng Tuấn V gửi cho UBND huyện. Đến ngày 07/3/2017, UBND huyện K ban hành Công văn số 291/UBND-NC có nội dung giao Chủ tịch UBND xã Đ căn cứ kết quả kiểm tra thực tế nội dung báo cáo đề xuất của phòng Tài nguyên và môi trường có văn bản trả lời cho ông Hoàng Tuấn V biết, thực hiện. Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND xã Đ ban hành Công văn số 16/UBND-NC về việc trả lời theo nội dung đơn kiến nghị của ông Hoàng Tuấn V.

Không đồng ý với việc giải quyết nêu trên, ông Hoàng Tuấn V nộp đơn khởi kiện đến TAND tỉnh G yêu cầu:

- Hủy toàn bộ nội dung tại Biên bản cuộc họp ngày 28/2/2017 và Báo cáo số 14/BC-TN&MT ngày 01/3/2017 của phòng Tài nguyên và môi trường huyện K.

- Hủy bỏ toàn bộ Văn bản số 16/UBND-NC ngày 22/3/2017 của Chủ tịch UBND xã Đ.

- Yêu cầu Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện K hoàn trả lại Giấy CNQSDĐ số BE 808852 do UBND huyện K cấp ngày 26/2/2011 có diện tích 4.120m2, trừ đi diện tích đã chuyển nhượng thì tổng diện tích còn lại là 3.534m2 tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 63; thu hồi Giấy CNQSDĐ số CS 03461 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh G cấp ngày 24/6/2016 có diện tích 3.155,3m2.

Quá trình giải quyết vụ án

- Ngày 04/3/2019, TAND tỉnh G căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 123 và điểm h khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng hành chính ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2019/QĐST-HC lý do: Yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Tuấn V không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

- Không đồng ý với Quyết định đình chỉ nêu trên, ngày 15/3/2019, ông Hoàng Tuấn V nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2019/QĐST-HC ngày 04/3/2019 của TAND tỉnh G.

- Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thấy rằng nội dung kháng cáo của ông Hoàng Tuấn V là có căn cứ nên đề nghị TAND cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông V.

- Ngày 19/6/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định giải quyết kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, quyết định: “Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2019/QĐST-HC ngày 04/3/2019 của TAND tỉnh G và chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh G để tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm.”

Vấn đề cần rút kinh nghiệm

Tòa án cấp sơ thẩm khi xem xét đánh giá chứng cứ trong vụ án chưa khách quan, toàn diện dẫn đến đình chỉ giải quyết vụ án làm ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của ông Hoàng Tuấn V. Cụ thể: Đối với Văn bản số 16/UBND-NC ngày 22/3/2017 của UBND xã Đ huyện K: Do ông Hoàng Tuấn V có đơn gửi đến UBND huyện K có nội dung khiếu nại việc cấp Giấy CNQSDĐ cho ông thiếu diện tích, sự việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện K nên ngày 07/3/2017, sau khi tiến hành kiểm tra, UBND huyện đã có Công văn số 291/UBND-NC yêu cầu UBND xã Đ căn cứ vào kết quả kiểm tra có văn bản trả lời cho ông Hoàng Tuấn V. Theo đó, ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND xã Đ ban hành Văn bản số 16/UBND-NC về việc trả lời đơn của ông V.

Như vậy, Công văn số 16 nêu trên là Công văn có chứa nội dung giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Tuấn V được áp dụng một lần đối với một đối tượng cụ thể trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về đất đai, được người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước ban hành và buộc ông Hoàng Tuấn V phải thực hiện theo. Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và đối chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì đây là Quyết định hành chính bị kiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 123 và điểm h khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng hành chính đình chỉ đối với yêu cầu này của ông Hoàng Tuấn V là không đúng pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm đã hủy Quyết định đình chỉ của Tòa án cấp sơ thẩm nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật nên các yêu cầu khiếu kiện khác của ông V cũng sẽ được giải quyết lại tại cấp sơ thẩm bảo đảm về quyền lợi của ông V.

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng