Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 3681665
Tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phát huy tinh thần tình nguyên vì cộng đồng, xây dựng Đoàn vững mạnh
Đăng lúc 22-03-2023 11:09:39

Nói đến tháng 3, chúng ta nhớ ngay đến ngày 26 - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào tháng 3/2003, Trung ương Đoàn đã phát động “Tháng Thanh niên 2003” với khẩu hiệu “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội, chăm lo bồi dưỡng thanh niên”. Tháng Thanh niên năm 2003 không chỉ lôi cuốn thanh niên tham gia sôi nổi mà còn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, thực sự tạo dấu ấn rất mạnh mẽ. Từ thành công đó, Trung ương Đoàn đã báo cáo, xin chủ trương và ngày 16/10/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý lấy tháng Ba hàng năm là “Tháng Thanh niên” kể từ năm 2004. Đến hẹn lại lên, Tháng Thanh niên trở nên quen thuộc với tuổi trẻ và người dân Việt Nam. Qua những việc làm thiết thực, tuổi trẻ đã góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


 “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” câu nói của Bác trong thư gửi thanh thiếu niên nhân ngày Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam không chỉ khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng tương lai của đất nước, mà còn nói lên chân lý lịch sử của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2023, tuổi trẻ ngành Kiểm sát Sơn La đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác kiểm sát của Ngành; góp phần làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới - mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Chi đoàn quán triệt, yêu cầu Đoàn viên thực hiện nghiêm Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát. Theo đó, nhấn mạnh những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ; thực hiện nghiêm quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”.

Tham gia Hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Sau Hội nghị, toàn thể đoàn viên Chi đoàn tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội, 100% đoàn viên đạt 60 điểm trở lên.


Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII
nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 do TW Đoàn phát động

Năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: các đơn vị tăng cường ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục thanh thiếu niên… Ban Chấp hành Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong năm 2023; đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thực tiễn; mỗi đoàn viên thanh niên đều phát huy vai trò, xác định trách nhiệm “đi đầu của thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số” góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch góp phần tăng năng suất chất lượng trong công việc của mỗi cá nhân trong thực thi công vụ. Ban Chấp hành Chi đoàn đã quán triệt, yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; Quyết định số 593/QĐ-VKS ngày 10/10/2016 của VKSND tối cao về ban hành bộ chỉ số công nghệ thông tin trong Ngành; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 14/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác ngành Kiểm sát năm 2023, trong đó yêu cầu toàn Ngành Kiểm sát tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao với một trong những mục tiêu “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; đồng thời xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân nằm trong “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành. Đẩy mạnh việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, quản lý nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu vào phần mềm quản lý. Tiếp tục vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến đến VKSND cấp huyện đảm bảo hiệu quả việc giao ban trực tuyến; tổ chức triển khai thực hiện sổ thụ lý điện tử án hình sự, hòm thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành do VKSND tối cao cấp; tăng cường sử dụng, truyền tải hệ thống công nghệ thông tin, trang tin điện tử của Ngành nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Sơn La. Triển khai tổ chức thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức gắn với triển khai phong trào “xung kích trong cải cách hành chính” xây dựng chi đoàn văn minh công sở... Thực hiện có hiệu quả việc “số hóa hồ sơ vụ án” hình sự, dân sự phục vụ công tác chuyên môn; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Các phiên tòa đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhận được sự đồng tình từ dư luận về quan điểm truy tố của Viện kiểm sát; xây dựng một số Chuyên đề điển hình: Giải pháp tổ chức thực hiện việc xây dựng sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát Sơn La… Có thể nói, mỗi đoàn viên đã luôn nêu cao tính tiên phong, sẵn sàng nhận, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi “mặt trận” đặc biệt là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tinh thần vì cộng đồng của thanh niên

Chi đoàn tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân như: Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống tham nhũng… là Kiểm sát viên được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; các hoạt động kiểm sát giam giữ, cải tạo, thi hành án và hoạt động khác có tiếp xúc với người dân… Đoàn viên đã chủ động tuyên truyền pháp luật hiệu quả.

Phối hợp với Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn cơ sở Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh và Chi đoàn Phòng PC02-PC03-PC04-PC10 Công an tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện “Chia sẻ yêu thương - Cùng em đến trường” tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ. Chương trình đã động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, gồm: trao tặng 16 xuất quà và đồ dùng học tập cho các em học sinh trường TH&THCS xã Chiềng Xuân; Tặng quần áo ấm cho nhân dân, tặng 36 xuất quà, 36 thảm nhung cá nhân, 36 ghế nhựa, ủng và tất cho các em học sinh trường Mầm non bản Sa Lai. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm ma tuý và phòng, chống tội phạm mua bán người. Tu sửa 200m đường đất đến điểm trường Mầm non bản Sa Lai. Khám và phát thuốc miễn phí cho 150 người, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi tại xã Chiềng Xuân. Tổng trị giá của các hoạt động là 20.000.000 đồng.

Phối hợp với Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh, Đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự, Đoàn trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Sơn La, Chi đoàn Sở tư pháp, Chi đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Sơn La phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức “Phiên toà giả định” cho đoàn viên thanh niên tại Trường trung học phổ thông Tô Hiệu với tham dự của gần 400 học sinh, sinh viên. Dưới hình thức sân khấu hoá, phiên toà tái hiện một vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Trong phiên toà giả định, thành phần Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều là đoàn viên các cơ sở đoàn hóa thân vào các nhân vật; lồng ghép nội dung tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận, củng cố kiến thức pháp luật, tăng cường kỹ năng sống và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Phối hợp với Đoàn Bệnh viện Y dược cổ truyền, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Phòng PC02-PC03-PC04-PC10 Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp phát 220 suất thuốc miễn phí; 135 suất quà (sách vở, bút viết, sữa uống…), 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập xuất sắc tại điểm trường Mầm non khu Nà Un, điểm trường tiểu học Un Nình và bà con nhân dân bản Nong Phạ với tổng giá trị 20.000.000 đồng;đồng thời tuyên truyền quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh, của huyện (tuyên truyền về tội phạm ma túy, mua bán người trái phép); phát 113 suất ăn sáng cho các bệnh nhân tại Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh tâm thần tỉnh Sơn La...


Tặng quà cho các em học sinh thành tích học tập xuất sắc tại Điểm Trường tiểu học Un Nình
xã Mường Sai, huyện Sông Mã

Ngày 16/3/2023, tại Trường Tiểu học Lò Văn Giá - thành phố Sơn La, liên Chi đoàn và Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La, Trường Tiểu học Lò Văn Giá tổ chức chương trình “Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện, Cùng em đến trường”. Đại diện các cơ sở Đoàn trao tặng 20 suất học bổng và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường Tiểu học Lò Văn Giá. Chương trình đã khích lệ tinh thần đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp tục động viên các em nhỏ đến trường.


“Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện, Cùng em đến trường”tại trường Tiểu học Lò Văn Giá

Phối hợp với Đoàn Bệnh viện Y Dược cổ truyển tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Mùa thu yêu thương” với tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mong muốn hỗ trợ một phần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện với các hoạt động: phát cháo tình thương và bữa ăn nhẹ cho người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện; triển khai Gian hàng 0 đồng; trao tặng 360 suất nhu yếu phẩm gồm quần áo, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dép và khẩu trang y tế; trao tặng 10 suất quà cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động, tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh”, Ban Chấp hành Chi đoàn đã nghiêm túc triển khai phong trào thi đua đến từng đồng chí đoàn viên và tổ chức thực hiện một số hoạt động thiết thực như: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp; tặng cây xanh cho Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường trước, trong và sau trụ sở cơ quan; tỉa cây, chăm sóc bồn hoa, trồng cây xanh…


Ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tổ chức dọn dẹp khuôn viên, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Phát huy truyền thống “Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp” và với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, các chi đoàn ở hai cấp kiểm sát đã có rất nhiều lượt đoàn viên tình nguyện tham gia chương trình “Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt” với chủ đề ngày hội hiến máu “Sơn La ngàn trái tim hồng” do Viện huyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La tổ chức, góp phần xây dựng ngân hàng máu cho các ca cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên cả nước.

Nhiều hoạt động tích cực, có ý nghĩa đang tiếp tục được triển khai thực hiện dường như là những trải nghiệm quý báu, thêm nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội, với ngành Kiểm sát nhân dân. Đảng ta đã đặt trọn niềm tin vào lực lượng thanh niên; ngành Kiểm sát nhân nói chung, Kiểm sát Sơn La nói riêng luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò của đoàn viên trong việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên với công tác chuyên môn nghiệp vụ. “Là công sức, ta xây nên đất trời Tổ quốc, thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ, đêm ngày hằng mong”./.

Bài, ảnh: Lê Thị Thùy Hương

                                                         Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng