Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng số lượt xem 3475817
Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để kiểm soát có hiệu quả quyền lực nhà nước”.
Đăng lúc 22-09-2023 10:21:31

Thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Căn cứ chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 20/9/2023 Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để kiểm soát có hiệu quả quyền lực nhà nước”. Chủ trì buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, cùng các Đảng viên trong Chi bộ.Đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, triển khai nội dung Chuyên đề

Với nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm công tác 2023 là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực công tác. Tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua các nội dung Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ dưới hình thức trình chiếu slide. Trong đó, nêu rõ Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 Điều quy định 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm 08 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn; 06 hành vi chạy chức, chạy quyền; 05 hành vi tiêu cực khác và một số giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Phùng Mạnh Hùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu: Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền gắn với các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Kế thừa và phát huy tinh thần đó Ban cán sự đảng tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị tham mưu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc Chi bộ lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai Quy định 114-QĐ/TW và đề ra các giải pháp có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.


Đồng chí Phùng Mạnh Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chuyên đề

Cũng tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận tích cực chuyên đề, trong đó tập trung đưa ra các nhóm giải pháp phòng chống, tham nhũng tiêu cực như sau: Một là, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ và công tác cán bộ; Hai là, tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích; Ba là, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác cán bộ; Bốn là, kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác cán bộ - cách thức phòng, chống tham nhũng hiệu quả để tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước; Năm là đổi mới hoạt động thanh tra công vụ và công tác cán bộ; Sáu là, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Bảy là, tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ; Tám là, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ để tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước.

Buổi sinh hoạt Chuyên đề đã giúp cho các Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu có hiệu quả nội dung quy định 114-QĐ/TW. Từ đó, ứng dụng cụ thể vào công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành kiểm sát nhân dân ./.

Tin, ảnh: Lò Thu Hiền

Chi bộ 1, Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng