Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 1580227
Sửa đổi, bổ sung chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Đăng lúc 21-09-2020 14:15:22

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.


Chế độ khen thưởng được áp dụng cho các đối tượng là:

- Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

- Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng

Chính phủ cho em Vũ Thị Chinh, Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016 (Nguồn: moet.gov.vn)

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Theo Nghị định số 110/2020/NĐ-CP, học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; hoặc đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới thì được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; hoặc đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; hoặc Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; hoặc đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á sẽ được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á; giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau đây gọi chung là giải khuyến khích) trong các kỳ thi quốc tế; hoặc giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia quy định tại Điều 2 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP.

Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP.

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế được thưởng đến 55 triệu đồng

Từ 01/11/2020, khi Nghị định số 110/2020/NĐ-CP có hiệu lực, mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế đều tăng so với quy định trước đây tại Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg. Cụ thể, mức tiền thưởng cho cá nhân học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế theo Nghị định mới như sau:

Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật thì được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP.Đặc biệt, đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân theo quy định trên.

Bên cạnh mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP, học sinh, sinh viên, học viên được hưởng cũng được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Nghị định số 110/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

File đính kèm

nghi-dinh-110-2020-khen-thuong-hoc-sinh-doat-giai-cac-ky-thi-quoc-gia-quoc-te.pdf

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng