Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập34
Tổng số lượt xem 1485797
Ngày 23/02/2021, Chi bộ 1 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức ký cam kết thi đua năm 2021 và sinh hoạt thường kỳ tháng 2/2021
Đăng lúc 25-02-2021 08:23:21

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, Chương trình số 06/CTr-VKS ngày 14/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Chương trình số 124-CT/ĐU ngày 18/02/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về công tác thi đua khen thưởng năm 2021; ngày 23/02/2021, Chi bộ Văn phòng tổng hợp - Tổ chức - Thanh tra khiếu tố (Chi bộ 1) thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức ký cam kết thi đua năm 2021. Các đồng chí Đảng viên đã được nghe toàn văn bản cam kết và thể hiện sự nhất trí, đồng thuận cao, đồng thời quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 với những nội dung sau:


- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Tỉnh ủy Sơn La về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của VKSND tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, Quy định số 03/QĐ-VKS ngày 09/01/2020 của VKSND tỉnh Sơn La quy định về văn hóa công vụ.

- Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chi bộ 1 ký cam kết thi đua

Cùng buổi làm việc, Chi bộ cũng triển khai nội dung sinh hoạt tháng 3. Các đồng chí Đảng viên đã được Ban Chi ủy quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy VKSND tỉnh như: kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ 25/01/2021-02/02/2021) trong đó thông tin nhưng thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1951-02/02/2021); Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); Kế hoạch số 106-KH/ĐU ngày 04/01/2021 của Đảng ủy VKSND tỉnh về công tác phát triển Đảng viên...Ban Chi ủy tiến hành đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; các đồng chí Đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tin, ảnh: Lê Diệp, Hải Yến

Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng