Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập29
Tổng số lượt xem 1485772
VKSND huyện Phù Yên trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Phù Yên
Đăng lúc 16-03-2021 12:11:30

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên. Từ ngày 09/03/2021 đến ngày 11/03/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phù Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại các xã: Mường Bang, Mường Do và Tân Lang. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hà Văn Nhẫn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.


Đoàn trực tiếp kiểm sát đánh giá những ưu điểm tại UBND các xã đã làm được trong công tác thi hành án hình sự như phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục các bị án; định kỳ UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người phải chấp hành án; tổ chức giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng; công tác quản lý giáo dục, giám sát các đối tượng thi hành án được thực hiện tốt nên không có đối tượng tái phạm hoặc phạm tội mới…

Đ/c Hà Văn Nhẫn - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát

công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Tân Lang

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đơn vị được kiểm sát vẫn còn một số thiếu sót như: Luật thi hành án hình sự năm 2019 mới có hiệu lực nên nhiều quy định, hướng dẫn mới cán bộ làm công tác thi hành án hình sự chưa kịp thời cập nhật, một số xã chưa thực hiện nghiêm túc quy định hàng tháng phải nhận xét về quá trình chấp hành án của người chấp hành án.

  Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận và đề nghị UBND các xã cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án do địa phương quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Cơ quan THAHS Công an huyện để kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự./.

Tin, ảnh: Lường Thị Tuyến

                                                                            VKSND huyện Phù Yên

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng