Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 1485746
Chi bộ 2 – Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức cho cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2021”
Đăng lúc 26-03-2021 10:18:16

Ngày 26/3/2021, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức cho cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2021”.


Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/CB ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ 2 xác định 02 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. (2) Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm trong các lĩnh vực an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ.

Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo. Chọn ít nhất 01 nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện với Chi bộ.

Sau khi tổ chức đăng ký cam kết năm 2021, Chi bộ tiếp tục thực hiện triển khai sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch học tập chuyên đề đã đề ra từ đầu năm. Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Năm 2021, ngành Kiểm sát Sơn La xác định nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Do vậy, việc lựa chọn và học tập chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2021” là rất cần thiết.

Đảng viên Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, cùng đánh giá nội dung và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề. Cụ thể: Thực hiện hiệu quả quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tăng cường công tác kiểm sát điều tra, nắm chắc tiến độ điều tra; nâng cao chất lượng lập hồ sơ kiểm sát án hình sự, kiểm sát chặt chẽ việc giao nhận tài liệu chứng cứ theo khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự và kịp thời kiến nghị khắc phục những vi phạm thiếu sót của Cơ quan điều tra.Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát; Quy chế nghiệp vụ của Ngành; làm tốt công tác chuẩn bị xét xử: nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm chắc tài liệu, chứng cứ, chuẩn bị tốt đề cương xét hỏi, phương án và tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa để tranh luận đúng trọng tâm; chú trọng cả chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội; Chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận với luật sư, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, qua đó làm sáng tỏ hành vi, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm; Kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của Tòa án, biên bản phiên tòa; việc chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Kiên quyết kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng…

Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, Chi bộ 2 yêu cầu đảng viên trong Chi bộ  tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, của Ngành; Có biện pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án khoa học, toàn diện; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất hướng giải quyết các vụ án chính xác, đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

                              Chi bộ 2 - Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng