Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số lượt xem 1485661
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Đăng lúc 03-04-2021 04:41:02

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.


Sửa đổi quy định về điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Cụ thể, theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, một trong các điều kiện người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải đáp ứng đó là: "Đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở". Kể từ ngày 26/03/2021, điều kiện này được sửa đổi như sau:

- Đã đóng tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành (nếu có) tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở.

- Trường hợp đã sử dụng nhà ở trước thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà ở hoặc có hợp đồng thuê nhà ở mà Nhà nước chưa thu tiền thuê nhà thì người thuê phải nộp truy thu tiền thuê nhà ở theo thời gian thực tế đã sử dụng nhà ở với giá thuê như sau: Đối với thời gian sử dụng nhà ở trước ngày 19/01/2007 thì thu tiền thuê nhà ở theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TTg; đối với thời gian sử dụng nhà ở từ sau ngày 19/01/2007 thì thu tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP quy định bổ sung 01 điều kiện bán nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 (khoản 3 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) như sau: "Trường hợp nhà ở cũ do cơ quan, đơn vị có quỹ nhà ở tự quản chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà ở tiếp nhận, quản lý nhưng tại thời điểm tiếp nhận, nhà ở này đã bị phá dỡ, xây dựng lại thì cơ quan quản lý nhà ở vẫn tiếp nhận và căn cứ theo từng trường hợp cụ thể để thực hiện bán cho người đang thuê theo giá bán quy định tại Điều 65 hoặc Điều 70 của Nghị định này mà không phải lập thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở".

Bổ sung căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Giá bán nhà ở cũ áp dụng cho các trường hợp được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 (kể cả nhà ở thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân) được tính bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất.

Khi xác định tiền nhà, theo quy định mới bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 65 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, đối với nhà ở cấp I, cấp II, cấp III mà người thuê đã phá dỡ, xây dựng lại trước ngày 26/3/2021 thì xác định giá trị còn lại của nhà ở này theo hiện trạng của nhà ở tại thời điểm bố trí ghi trong quyết định, văn bản phân phối, bố trí hoặc trong hợp đồng thuê nhà ở hoặc theo thời điểm sử dụng nhà ở được xác định theo các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 57 của Nghị định này.

Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP quy định bổ sung vào khoản 3 Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 02 trường hợp để xác định vị trí của đất ở, tầng nhà khi tính tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đã được cơ quan, đơn vị giao đất để tự xây dựng nhà ở mà kinh phí xây dựng nhà ở này không phải từ ngân sách nhà nước thì thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trường hợp đã được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở theo quy định về chính sách thanh lý, hóa giá nhà ở trước đây nhưng Nhà nước mới chỉ thu tiền nhà, chưa thu tiền sử dụng đất thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 65 của Nghị định này.

Dùng số định danh cá nhân thay chứng minh nhân dân khi làm thủ tục về nhà ở

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP nêu rõ, nếu công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân được thay thế bằng số định danh cá nhân là:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân.

- Bản sao thẻ căn cước công dân.

- Bản sao hộ chiếu.

- Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

File đính kèm

nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o.pdf

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng