Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số lượt xem 1485691
VKSND huyện Mai Sơn ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn
Đăng lúc 16-04-2021 09:02:03

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết việc dân sự Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, VKSND huyện Mai Sơn nhận thấy Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho anh Lò Văn X (là người đang có vợ hợp pháp) với chị Vì Thị P là vi phạm các quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5, Điểm d Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và điều kiện kết hôn.


Nguyên nhân dẫn đến vi phạm nêu trên một phần là do công dân khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn đã không khai báo trung thực. Nhưng nguyên nhân chính là do cán bộ tư pháp, hộ tịch UBND xã Chiềng Sung trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn cho công dân chưa làm hết trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, xác minh hồ sơ dẫn đến không phát hiện ra sai sót, vi phạm nêu trên. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Sung khi ký giấy chứng nhận kết hôn cho công dân không yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ kiểm tra, xác minh điều kiện kết hôn của các bên theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Sung chưa làm tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, chưa thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc cán bộ cấp dưới thực nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ngày 15/4/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã ban hành Kiến nghị số 155/KN-VKSMS yêu cầu đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Chiềng Sung thực hiện các nội dung sau đây: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về các đạo luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi kết hôn từ đó chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc đăng ký kết hôn; Chỉ đạo thực hiện đúng việc đăng ký kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, tránh để xảy ra vi phạm tương tự như đã nêu trên; Tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với cán bộ tư pháp hộ tịch theo quy định vì đã không chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật về hộ tịch, dẫn đến cấp Giấy chứng nhận kết hôn trái pháp luật nêu trên; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được phân công làm công tác Tư pháp hộ tịch để kịp thời chấn chỉnh, những sai sót, tồn tại trong công tác đăng ký kết hôn tại cấp xã; Thường xuyên cử cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ để kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực này.

Việc VKSND huyện Mai Sơn ban hành Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn đã góp phần đảm bảo quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, phòng ngừa các vi phạm tương tự đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm và nâng cao vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện./.

Tin: Nguyễn Thị Lan Hương

                                                                               VKSND huyện Mai Sơn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng