Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 2711069
Ban Tuyên giáo huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện Phù Yên ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025
Đăng lúc 01-11-2021 15:49:02

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Ngày 28/10/2021, tại Viện KSND huyện Phù Yên diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện Phù Yên trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021- 2025 (gọi tắt là Chương trình phối hợp).Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện Phù Yên
ký kết Chương trình phối hợp

Tham dự Lễ ký kết, có các đồng chí: Hà Ngọc Ắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Phù Yên; đồng chí Tạ Hữu Huy - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phù Yên; cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy; Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện; Lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Phù Yên.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi các vấn đề dư luận, Nhân dân quan tâm để kịp thời phối hợp trong quá trình giải quyết vụ việc nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới.

Nội dung phối hợp tập trung vào định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ, Nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện đã thống nhất cao các nội dung trong chương trình phối hợp giữa 03 cơ quan. Lễ ký kết đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong thời gian tới, ba cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp đã ký kết./.

Tin, ảnh: Lường Thành Long, Đinh Thị Thùy Ngân

VKSND huyện Phù Yên

Các bài mới đăng