Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng số lượt xem 3270926
Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Đăng lúc 30-11-2021 10:53:55

VKSND huyện Bắc Yên được thành lập năm 1964, là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Sơn La. Đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị có địa chỉ tại tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Huyện Bắc Yên có 16 xã, thị trấn với 103 bản, tiểu khu, trong đó có 14 xã thuộc khu vực III, 78 bản đặc biệt khó khăn. Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 109.867,3 ha, địa hình nhiều núi cao, khe sâu hiểm trở; dân số trên 67.000 người, có 07 dân tộc chủ yếu: Mông, Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ mú và Tày (trong đó dân tộc Mông chiếm 45,58%).Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là trọng tâm, là cầu nối trung tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Vì vậy, trong những năm qua, VKSND huyện Bắc Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, Thường trực Huyện ủy Bắc Yên, VKSND huyện Bắc Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu, được triển khai sâu rộng; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tuyên truyền được tăng cường, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới .

Ngay từ đầu các năm công tác, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công cán bộ, công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bắc Yên hiện là Báo cáo viên pháp luật, đồng chí Bí thư Chi đoàn là cộng tác viên tuyên truyền của huyện, thường xuyên tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ của các tổ chức Đoàn, Hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị... đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Kịp thời tập trung tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá " trong nội bộ ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; các Đạo luật mới về tư pháp, văn bản pháp luật mới ban hành, các chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ mới của Ngành.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các Trang thông tin điện tử của ngành, Báo bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát cũng như trang truyền hình địa phương... đặc biệt là những nội dung liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Chú trọng công tác tuyên truyền thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là thông qua công tác Thực hành quyền công tố, kiểm tại xét xử các vụ án hình sự. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án lựa chọn, xác định những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm để giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Thực hiện đưa ra xét xử các vụ án dân sự rút kinh nghiệm nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân- tổ chức kinh tế xã hội, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đồng chí Lương Tiến Chung- Viện trưởng phát biểu tại buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật
trong công tác an ninh, trật tự trên địa bàn và công tác phòng chống dịch Covid-19

Thường xuyên phối hợp với UBND huyện Bắc Yên, Huyện đoàn Bắc Yên tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền về các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật lâm nghiệp năm 2020, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống..v…v... nhằm nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các xã nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công cuộc cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, đơn vị chú trọng đến công tác tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn huyện, tổ chức chương trình Giáo dục kỹ năng sống phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy… được đông đảo các em học sinh và thầy cô hưởng ứng, đem lại ý nghĩa và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, giúp cho các tầng lớp nhân dân và học sinh tránh xa ma túy, không để ma túy xâm nhập vào học đường, hạn chế các loại tội phạm khác xảy ra…


Đồng chí Lương Tiến Chung - Viện trưởng VKSND huyện Bắc Yên phát biểu tuyên truyền
về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội UBND xã Phiêng Ban


Đồng chí Sòi Hùng Thịnh- Bí thư chi đoàn phát biểu tuyên truyền
tại trường trung học cơ sở xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Phát huy những kết quả đã đạt được, đơn vị VKSND huyện Bắc Yên tiếp tục tăng cường tập trung chú trọng, phối hợp với các cơ quan hữu quan có nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm đa dạng hóa các nội dung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển huyện Bắc Yên nói chung và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn nói riêng ./.

Tin, ảnh: Lương Tiến Chung, Cầm Thị Quỳnh Anh

                               VKSND huyện Bắc Yên

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng