Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 3126334
Viện KSND huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tôi phạm, kiến nghị khởi tố, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 06 tháng đầu năm 2022; phương hướng 06 tháng cuối năm 2022
Đăng lúc 06-07-2022 04:48:56

Thực hiện Quy chế liên ngànhsố 01/QC-LN ngày 01/8/2019 của Liên ngành Viện kiểm sát - Công an huyện- Tòa án nhân dân huyện- Chi cục THADS huyện- Đội quản lý thị trường số 4- Hạt kiểm lâm huyện- Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa về việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCLN ngày 01/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân - Cơ quan CSĐT Công an - Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên - Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 01/7/2022, Liên ngành huyện Bắc Yên tiến hành hội nghị giao ban liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm do VKSND huyện Bắc Yên chủ trì.Đồng chí Lương Tiến Chung thông qua dự thảo báo cáo công tác phối hợp liên ngành

Hội nghị đã đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được phân loại giải quyết kịp thời, không có trường hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; các cơ quan, ban ngành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, phối hợp tổ chức họp bàn biện pháp giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm như xác định án điểm, phiên tòa số hóa hồ sơ, không để xảy ra oan, sai bỏ lọt tội phạm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những thiếu sót, hạn chế như: Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn để kéo dài do có tính chất phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên và lãnh đạo hai đơn vị do đó phải thỉnh thị cấp trên; quá trình trao đổi giữa các ngành, đôi lúc gặp vướng mắc do nhận thức pháp luật chưa đồng nhất.


Đồng chí Đoàn Xuân Sơn - Phó trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Tiến Chung  - Viện trưởng VKSND huyện Bắc Yên, chủ trì Hội nghị, thay mặt lãnh đạo liên ngành đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tăng cường, phối hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Quy chế, kịp thời trao đổi thông tin, đề ra các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cũng như tuyên truyền làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu nhiệm vụ được giao của từng ngành nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Tin, ảnh: Tiến Chung, Cầm Duy, Quỳnh Anh

Viện KSND huyện Bắc Yên

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng