Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 2605644
Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên
Đăng lúc 28-07-2022 02:09:19

Thực hiện Kế hoạch số 10/KTLN-CTHADS-VKS ngày 09/02/2022 liên ngành Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác phối hợp kiểm tra liên ngành công tác Thi hành án dân sự năm 2022; Quyết định số 220/QĐ- CTHADS ngày 06/7/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kiểm tra liên ngành công tác Thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên. Ngày 20/7/2022 liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La (Phòng 8) - Cục thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên do đồng chí Lường Quang Yên - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm trưởng đoàn.Đoàn kiểm tra công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra liên ngành

Đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác thi hành án năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên (tính từ ngày 01/4/2021 đến ngày 20/7/2022). Sau khi nghe báo cáo, đoàn đã trực tiếp kiểm tra: Hồ sơ thi hành án (hồ sơ thi hành xong; hồ sơ đang thi hành; hồ sơ chưa có điều kiện); Sổ họp cơ quan và các tài liệu khác như: Hồ sơ công việc; hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Sổ họp... của đơn vị.

Kết quả kiểm tra nhận thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên đã thực hiện tương đối tốt công tác thi hành án dân sự trong năm 2022. Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp chỉ ra và kiển nghị Chi cục trưởng,Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm, pháp khắc phục ngay những nội dung tồn tại, vi phạm.

Thay mặt Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chi Cục trưởng phát biểu, tiếp thu nhất trí với nội dung kết luận kiểm tra và những ý kiến tham gia góp ý của các thành viên; nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày những mặt khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thời gian qua. Thông qua nội dung kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, tập thể lãnh đạo đơn vị nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp kịp thời khắc phục các vi phạm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự tại đơn vị./.

Tin, ảnh: Tạ Văn Minh

                                                          Phòng 8, VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng