Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 3586114
Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
Đăng lúc 31-08-2022 09:51:04

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương “Một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, ngày 31/8/2022, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được coi là nhiệm vụ quan trọng, liên quan tới sự tồn vong của chế độ, sự hưng suy của đất nước. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng công cuộc đấu tranh diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam. Tư tưởng của Người không những “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” mà còn là kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.


Đồng chí Vũ Hùng Sơn - Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

Dự buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Hùng Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong ngành Kiểm sát. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La với 02 nội dung cơ bản: đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.Yêu cầu Đảng viên Chi bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ:Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Chủ động chỉ đạo công tác tự thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục sai sót và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập...

Đảng viên Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, tập trung đề ra giải pháp hiệu quả để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thùy Hương tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng các đơn vị tiếp tục tập trung vào các giải pháp sau: (1) Xây dựng đội ngũ Đảng viên, Kiểm sát viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. (2) Đề cao trách nhiệm nêu gương “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. (3) Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu, môi trường nhằm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. (4) Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về phòng ngừa tội phạm tham nhũng bằng các giải pháp “chống tham nhũng phải bắt đầu từ chống tiêu cực” như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo vào tháng 3/2021, được cụ thể hóa tại Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương ngày 05/8/2021. Trong đó, xác định rõ nội hàm của công tác chỉ đạo phòng, chống tiêu cực là xử lý các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực là xử lý các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

 Chi Bộ 2, Đảng Bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng