Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 3586093
Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng lúc 14-07-2023 09:35:37

Thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành Kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, gắn với việc thực hiện tốt phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, đồng thời trước yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, những năm qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Phù Yên, triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, là kim chỉ nam để các đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên

Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên có 13 đồng chí, đều là đảng viên chính thức, trong đó: Dân tộc: Kinh 01, Thái 06, Mường 04, Dao 02. Giới tính: 05 nam, 08 nữ. Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sĩ Luật học, 12 cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: 02 Cao cấp, 05 trung cấp, 02 sơ cấp. Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên chi ủy.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở kế hoạch của cấp ủy cấp trên, ngay từ đầu năm Chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong Chi bộ xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát đó là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trong, khiêm tốn” . Từ đó đã xây dựng nên tập thể cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực với chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm căn cứ Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao, Kế hoạch của Viện KSND tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng và triển khai chương trình công tác, đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu công tác; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động, đoàn kết, tích cực thi đua học tập, tự nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn chặt với cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đề cao trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên.., cán bộ, đảng viên trong chi bộ chủ động, sáng tạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, từ đó tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của các cán bộ, đảng viên được nâng lên. Không để xảy ra việc cán bộ, đảng viên trong đơn vị vi phạm bị xử lý kỷ luật. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay các chỉ tiêu, kế hoạch được giao đều đạt và vượt như: tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt 96,7%, vượt chỉ tiêu 6,7%, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội; tỷ lệ giải quyết giai đoạn điều tra đạt 93,5%, giai đoạn xét xử đạt 98,4%; công tác kiểm sát tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thi hành án, tạm giữ, tạm giam, khiếu tố có nhiều đổi mới, tiến bộ, chất lượng từng bước được nâng cao; Ban hành 44 kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa; thực hiện 63 cuộc trực tiếp kiểm sát trong hoạt động tư pháp; xét giảm thời gian thử thách, thời gian chấp hành án cho 12 bị án; phối hợp xây dựng 42 vụ án điểm, 03 vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn, 54 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, 01 phiên tòa xét xử lưu động; thực hiện 04 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 2300 người tham dự… xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trung thành với Đảng, tận tụy, có đức tính “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Chi bộ quan tâm, chú trọng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để kịp thời biểu dương khen thưởng tạo sức lan toả mạnh mẽ, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Qua đó khẳng định "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là phải trau dồi các phẩm chất "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; gắn kết việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương và đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Ngành, là một tiêu chí, là thước đo đánh giá trong thi đua khen thưởng.

Kết quả, hằng năm, đơn vị đều đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên, trong đó 06 năm liền (từ 2017 đến 2022) đều đạt tập thể lao động xuất sắc, được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của Ngành Kiểm sát nhân dân; được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ hằng năm đều đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 15/5/2023, Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho Tập thể có thành tích xuất sắc trong sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Đồng chí Sa Văn Quỳnh - Bí thư chi bộ triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp, đổi mới sáng tạo trong việc triển khai thực hiện, Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, “Sinh hoạt chính trị dưới cờ nghi thức chào cờ” vào thứ Hai ngày đầu tiên của tháng, kết hợp sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt, tập trung thảo luận và giải quyết các vấn đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành; lựa chọn vấn đề trọng tâm hoặc công tác đột phá của đơn vị đã đề ra trong Kế hoạch công tác và thảo luận tìm giải pháp thực hiện, đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin trong các buổi Sinh hoạt Chi bộ nhằm truyền đạt nội dung phong phú và ý nghĩa. Thông qua sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh bản thân, sửa đổi lề lối làm việc, đảm bảo giờ giấc, thái độ, phong cách làm việc khoa học, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đảng viên... Tích cực tham gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các xã và các trường học trên địa bàn huyện, nâng cao pháp luật cho người dân và học sinh về nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng ngừa; qua đó, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.


Chi bộ Viện KSND huyện phối hợp cùng các chi bộ khác hỗ trợ kinh phí ủng hộ
xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2023

Ngoài ra, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chi bộ tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, quỹ từ thiện nhân đạo, phối hợp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết với số tiền là 40.000.000đ, ủng hộ nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn Phù Yên 3.500.000đ... Chi bộ, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa, ủng hộ phòng chống covid-19 với tổng số tiền hơn 130.000.000 đồng. Thông qua các hành động thiết thực, khơi gợi và xây dựng tinh thần nhân ái trong cán bộ, đảng viên, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực chuyên môn, công tác và học tập. Bên cạnh đó, học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chi bộ Viện KSND huyện đã thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở và là điểm sáng về xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng cho sự trưởng thành của Ngành nói chung và của Viện KSND huyện Phù Yên nói riêng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác dạy. Thấm nhuần nội dung, giá trị tinh thần to lớn của Bác, mỗi đảng viên Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên luôn nêu cao tinh thần quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm mục tiêu, là kim chỉ nam để rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; làm cho tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ, đơn vị nói riêng và Ngành kiểm sát nói chung./.

Bài, ảnh: Sa Văn Quỳnh - Bí thư chi bộ,

Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Yên

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng