Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 3586085
Chi bộ 2 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên
Đăng lúc 21-07-2023 04:53:18

Ngày 21/7/2023, Chi bộ 2 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên.Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đề cao việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Nhờ sự gương mẫu, tự giác, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội ngũ đảng viên mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang.

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội nói chung; trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ nói riêng để vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, bên cạnh những yêu cầu chung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên:“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 08/QĐ-VKSTC về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (thay thế Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao); Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”; Công văn số 598/VKS ngày 04/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Quy định chuẩn mực ứng xử, bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân; bảo đảm việc công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân.Đảng viên trong Chi bộ tham gia thảo luận

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thùy Hương ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt. Đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng các đơn vị tiếp tục tập trung vào các giải pháp sau: (1) Thực hiện nghiêm quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của ngành. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (2) Cán bộ, đảng viên Chi bộ 2 thực hiện nghiêm túc Mục 1, 2, 4, 5 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân; Mục 1, 2, 3 Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. (3) Ban chi ủy, lãnh đạo Phòng 1, Phòng 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…(4) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kỷ luật của Ngành; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan. Thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về những việc phải làm, những việc không được làm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ khi làm việc tại cơ quan, đơn vị. (5) Học tập, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững kiến thức pháp luật. (6) Có tinh thần đoàn kết, không bè phái cục bộ, không gây mất đoàn kết nội bộ; tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Đề cao tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

Chi Bộ 2 Đảng Bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng