Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng số lượt xem 3586078
Chi bộ 2 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số nội dung cơ bản, những điểm mới Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống ham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”
Đăng lúc 15-09-2023 11:15:11

Ngày 15/9/2023, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số nội dung cơ bản, những điểm mới Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi ủy Chi bộ 2 quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ Chuyên đề Một số nội dung cơ bản, những điểm mới Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ở quy định này, quyền lực trong công tác cán bộ được chỉ rõ hơn, đầy đủ hơn, gồm các thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong tất cả khâu liên quan đến công tác cán bộ như: Tuyển dụng, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức…

Về các hành vi có nguy cơ làm tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ, làm sai quy trình công tác cán bộ, gọi chung là các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Bao gồm các hành vi: chạy chức, chạy quyền; hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và những hành vi tiêu cực khác… Các hành vi được nhận diện bao quát hơn, cụ thể hơn, đồng thời có tính mở để tiếp tục được cụ thể hóa tùy theo tình hình. Thực tế cho thấy, đối với những hành vi vi phạm ở bất kỳ lĩnh vực nào, càng được nhận diện rõ thì càng dễ phòng ngừa, càng quy định cụ thể thì càng dễ kiểm soát.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Vũ Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai, sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


Đồng chí Vũ Hùng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chuyên đề

Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền gắn với các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Thực hiện nhiều giải pháp, rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy chế về công tác tổ chức cán bộ để cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Ngành, địa phương; quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Ngành, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của Ngành kiểm sát Sơn La.


Đảng viên tham gia thảo luận

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thùy Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo Chi bộ, các đơn vị trong Chi bộ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp: (1) thực hiện hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”.(2) Ban Chi ủy, cán bộ, đảng viên Chi bộ 2 thực hiện đúng trách nhiệm tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị. (3) Phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. (4) Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác. (5) Chi bộ, Phòng 1, Phòng 3 thực hiện nghiêm Quy định số 114 trong các công tác có liên quan đến đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên; quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; công tác quy hoạch và tái bổ nhiệm chức vụ chức danh… Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình giải quyết các vụ án an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, sở hữu, môi trường./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

Chi Bộ 2 - Đảng Bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng