Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 3586119
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Đăng lúc 08-11-2023 01:52:51

Ngày 7/11, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng và đảng viên là cấp phó Viện KSND tỉnh.


Nội dung làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04- HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực.

Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, Viện KSND hai cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Lãnh đạo, chỉ đạo Viện KSND hai cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, có tác dụng phòng ngừa vi phạm và tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác điều tra, giải quyết án. Quan tâm đến công tác xây dựng ngành, củng cố tổ chức đảng và đảng viên; kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp.

Tuy nhiên số lượng vụ án được công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa chưa nhiều; việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW áp dụng chưa thống nhất, còn lúng túng...

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bùi Minh Tân đề nghị Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tǎng cường kiểm sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến chức vụ, tham nhũng, kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Chỉ thị số 26-CT/TW, Hướng dẫn số 04-HD/TW và diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nǎng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Ðảng Viện KSND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với các cơ quan tố tụng, thi hành án và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

Nguồn: baosonla.org.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng