Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 3586148
Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân năm 2023
Đăng lúc 08-12-2023 14:01:22

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 24/11/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và công văn số 482-CV/ĐU ngày 04/12/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Sơn La về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023. Ngày 08/12/2023, Chi bộ 1 đã tiến hành họp kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023. Tham gia kiểm điểm, đánh giá xếp loại có 24 đồng chí đảng viên trong chi bộ do đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư chi bộ Chủ trì.


Chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 24/11/2023 của Đảng ủy khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị kịp thời, đúng đối tượng, công tác kiểm điểm đạt hiệu quả cao.


Đ/c Nguyễn Thu Quý – Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp tập thể chi bộ đã được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể, báo cáo kiểm điểm của các đồng chí trong Ban chi ủy, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên của 03 tổ đảng. Trong phần thảo luận, Chi bộ đã ghi nhận và tiếp thu thêm nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên đối với tập thể lãnh đạo, các cá nhân về những ưu điểm  tiếp tục phát huy và những tồn tại, hạn chế thiếu sót cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm bổ sung và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và đề ra phương hướng khắc phục trong năm 2024.

Qua kiểm điểm, đánh giá với những kết quả đạt được trong năm, Chi bộ đã thống nhất biểu quyết nhất trí đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh xếp loại Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 23/23 đồng chí đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 05 đồng chí đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh tặng giấy khen đối với tập thể và 05 cá nhân; Chi bộ biểu dương, khen thưởng 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024 Chi bộ 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ toàn diện trên các lĩnh vực công tác Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Thanh tra, khiếu tố; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; nâng cao  hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tin, ảnh: Trịnh Thu Hà

Chi bộ 1, Đảng bộ VKSND tỉnh

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng