Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng số lượt xem 2711231
Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn Tổng kết công tác hội năm 2015
Đăng lúc 12-01-2016 14:07:06

Ngày 8/1/2016, Hội CCB huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.


Đến nay, Hội CCB huyện Mai Sơn có 5.503 hội viên với 31 cơ sở hội xã, thị trấn, 406 chi hội. Được sự hỗ trợ của các Doanh nghiệp, nhà hảo tâm Hội CCB huyện Mai Sơn giúp 4 hội viên CCB nghèo xoá nhà dột nát, trị giá trên 55 triệu đồng. Hỗ trợ 3 hội viên gặp khó khăn do hoả hoạn với số tiền 9 triệu đồng. 12 cơ sở, 55 tổ nhận uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, quản lý 1410 hộ vay với số dư trên 28 tỷ đồng.  Cán bộ, hội viên tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hăng hái tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào nhân đạo từ thiện, khuyến học. Vận động nhân dân hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2016, Hội CCB huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các hội viên; tiếp tục phát triển những mô hình cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Phấn đấu xoá 50% nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên. Giảm 3% hộ nghèo. 95% hội viên gương mẫu. 100% Cơ sở hội đạt TSVM trong đó từ 15 – 20% đạt xuất sắc.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được Hội CCB huyện Mai Sơn đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015./.

Ngọc Bích – Vũ Trường

Các bài mới đăng