Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 2711089
Kết quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2016 thực hiện tốt nghị quyết số 111/2015/qh13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội
Đăng lúc 03-08-2016 15:53:47

Triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác thi hành án hình sự và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII “Về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm”; Thực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC-VP ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La và Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC - V8 ngày 7/1/2016 của Vụ 8 VKSND tối cao về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2016; Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”;


Trong thời gian qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La luôn chú trọng, tăng cường chỉ đạo kiểm sát công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, do đó công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của VKS hai cấp đã có những chuyển biến tích cực. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Kiểm sát viên, Chuyên viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phân công Kiểm sát viên, Chuyên viên theo dõi công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và hành án hình sự.

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tăng cường công tác trực tiếp kiểm sát ban hành kiến nghị nhằm loại trừ vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, coi đây là những biện pháp pháp luật nghiệp vụ quan trọng để cơ quan có vi phạm khắc phục, sửa chữa. Việc áp dụng các biện pháp, pháp luật đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và khách quan đảm bảo công tác kiểm sát thi hành án hình sự đem lại hiệu quả cao, đồng thời thể hiện vai trò kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Kết quả công tác kiểm sát trong những 6 tháng đầu năm 2016, ngành Kiểm sát Sơn La đã đạt được những thành tích đáng kể:

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 790 lượt người tạm giữ, 2.212 lượt người tạm giam; 25 quyết định thi hành án tù chung thân; 777 quyết định thi hành án tù có thời hạnh; 25 quyết định tạm đình chỉ; 64 quyết định hoãn thi hành án; 171 trường hợp thi hành án treo và cải tạo không giam giữ;

Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 23 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh; Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trong đó:

Viện kiểm sát cấp tỉnh mở 4 cuộc trực tiếp kiểm sát tại (Trại tạm giam Công an tỉnh, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên); 2 cuộc kiểm tra giám sát liên ngành (UBMTTQVN và VKSND tỉnh) tại Cơ quan THAHS-Nhà tạm giữ Công an huyện Mai Sơn và Thành phố; ban hành 03 công văn hướng dẫn nghiệp vụ; 02 công văn yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh áp giải phạm nhân đi chấp hành án; 03 công văn yêu Trại giam Yên Hạ, Nhà tạm giữ công an cấp huyện tự kiểm tra việc can phạm, phạm nhân tự sát; trưc tiếp kiểm tra, giám sát tại 04 đơn vị UBND cấp xã, phường thị trấn (UBND xã Chiềng bằng Quỳnh Nhai, xã Song Pe Bắc Yên, xã Nà bó Mai Sơn, Phường Chiềng Sinh thành phố); ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; thực hiện kiểm sát hồ sơ và cử KSV tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 763 phạm nhân đang chấp hành án. Thực hiện Kiểm sát thi hành án tử hình đối với 02 bị án (Trước khi thi hành bị án và gia đình có đơn đề nghị điều tra bổ sung về đối tượng có liên quan do đó Hội đồng thi hành án tử hình đã quyết định hoãn thi hành án và yêu CQĐT xác minh điều tra làm rõ nội dung đơn của bị án);

Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố: Mở 17 cuộc trực tiếp kiểm sát đối với Nhà tạm giữ Công an cùng cấp. Trong đó có 4 cuộc phối hợp với VKSND tỉnh; 1 cuộc trực tiếp kiểm sát đột xuất (Sốp Cộp); 1 trực tiếp kiểm sát buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng (Sông Mã). Mở 36 cuộc kiểm sát trực tiếp tại UBND trị trấn, xã, phường (Thành Phố 04, Thuận Châu 03, Yên Châu 03, Vân Hồ 05, Sốp Cộp 01, Sông Mã 02, Phù Yên 04, Mường La 02, Mộc Châu 02, Mai Sơn 06, Quỳnh Nhai 1, Bắc Yên 3) Trong đó có cuộc phối hợp với VKS tỉnh và liên ngành UBMTTQVN và VKSND 2 cấp.

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, kịp thời kiến nghị khắc phục: việc chậm áp giải thi hành án, Tòa án chậm gửi lệnh, quyết định đối với người bị giam, giữ đến cơ quan quản lý giam giữ; việc cấp giấy chứng nhận cho người được hưởng án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách ở một số cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chưa kịp thời. Đối với các cuộc Trực tiếp kiểm sát của 2 cấp đã ban hành kết luận đánh giá kết quả công tác đã làm được và chỉ ra những tồn tại thiếu sót, vi phạm đồng thời đánh giá nguyên nhân của thiếu sót, vi phạm để kháng kiến nghị nhằm khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

Kiểm sát chặt chẽ việc ra các quyết định và tổ chức đưa bị án đi thi hành án; bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời; các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù đúng quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị đã ban hành; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ và tham gia đầy đủ hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam mở cuộc kiểm tra, giám sát việc việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS và Nhà tạm giữ Công an huyện: 2 cuộc Mai Sơn, Thành phố; UBND cấp xã, phường, thị trấn 5 cuộc (Mai Sơn 1, Bắc Yên 1, Thành phố 1 và Yên Châu 2).

Qua công tác kiểm sát phát hiện các vi phạm: Chậm lập và bàn giao hồ sơ thi hành án treo của Cơ quan THAHS cho UBND cấp xã để quản lý, giáo dục; Một số thủ tục, tài liệu hồ sơ vụ án chưa đúng quy định; còn để xảy ra hết lệnh tạm giữ mới đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn gia hạn tạm giữ lần hai hoặc sau khi gia hạn tạm giam, gia hạn tạm giữ Điều tra viên không chuyển lệnh gia hạn tạm giữ, tạm giam cho Nhà tạm giữ theo quy định; lập danh chỉ bản không kịp thời. Đã ban hành nhiều kiến nghị đối với Nhà tạm giữ, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện khắc phục các vi phạm trên (Vân Hồ, Sông Mã, Thành Phố, mỗi đơn vị 01 kiến nghị).

Để thực hiên tốt hơn nữa công tác kiểm sát thi hành án hình sự trong thời gian tới cần phải: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân hai cấp với Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Quá trình kiểm sát nếu phát hiện vi phạm, Viện kiểm sát tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến vi phạm để kiến nghị, kháng nghị qua kết luận hoặc bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện khắc phục vi phạm đối với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự hai cấp và các cơ quan có liên quan vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 ./.

Tố Nga

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng