Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 3586149
Viện kiểm sát Thành phố Sơn La kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố
Đăng lúc 04-10-2016 08:43:09

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 04/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 22/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La về công tác năm 2016. Ngày 28 và ngày 29/9/2016, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La.


Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La.

 

VKSND Thành phố Sơn La kiểm sát trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan CSĐT Công an Thành phố

Kết quả kiểm tra cho thấy: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Thông tư liên tịch số 02/ 2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo như: Việc tiếp nhận, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp; việc xây dựng hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khiếu nại, tố cáo và mục 1.4 phần II của Thông tư liên tịch số 02, hồ sơ đã có đầy đủ biên bản ghi lời trình bày của người khiếu nại, biên bản xác minh, kết quả giám định và các tài liệu khác có liên quan...Việc giải quyết khiếu nại được thể hiện bằng quyết định giải quyết khiếu nại có đầy đủ họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung khiếu nại và căn cứ áp dụng để giải quyết khiếu nại. Sau khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đã gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp theo đúng quy định và có biên bản giao quyết định khiếu nại cho người khiếu nại. Việc giải quyết khiếu nại đúng thời hạn theo quy định tại Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Bùi Tiến Bình - Phó Viện trưởng, trưởng đoàn công bố kết luận, đồng thời kiến nghị những tồn tại, thiếu sót Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La phải khắc phục để công tác này đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn./.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng