Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 967912
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hiệu quả phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Đăng lúc 01-09-2017 17:07:22

Xác định tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm là một trong những biện pháp thực hiện Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hình sự cho đội ngũ Kiểm sát viên và Thẩm phán của hai ngành ở hai cấp tỉnh Sơn La.


          Hơn hai năm qua (từ 2015 đến 31/8/2017), hai ngành Tòa án và Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp tổ chức 253 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm (đạt tỉ lệ 6.5% tổng số vụ án). Trong đó, 8 tháng năm 2017: 111 phiên tòa/980 vụ án (11.32%), tăng hai lần so cả năm 2016 (5,5%); 50 vụ được kết hợp xét xử lưu động; 13 phiên tòa do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trực tiếp thực hiện (Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 02; lãnh đạo VKSND cấp huyện: 11).

          Đạt được kết quả nêu trên là do:

          - Lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, bộ phận nghiệp vụ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; hướng dẫn về thao tác nghiệp vụ, ban hành biểu mẫu, phân công người tham dự phiên tòa; lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án cấp huyện ban hành Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm của từng địa phương (Quý I/2016, 100% VKSND cấp huyện đã phối hợp với Tòa án cùng cấp ký kết và ban hành Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm); kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước và tổ chức đánh giá kết quả hoạt động vào cuối năm; chỉ đạo Phòng 7 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối: Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo về kết quả tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm của hai cấp xét xử.

          - Kiểm sát viên, Thẩm phán hai cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp, lựa chọn vụ án điển hình, vụ án cấp ủy, chính quyền và dư luận quan tâm, những vụ án có bị cáo ngoan cố không nhận tội… để tổ chức xét xử rút kinh nghiệm. Đối với một số vụ án phức tạp, Kiểm sát viên và Thẩm phán họp bàn, thống nhất xây dựng phương án phối hợp tại phiên tòa.

          Một số phiên tòa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người tham dự khi chứng kiến pháp luật được tôn trọng và thực thi, dân chủ được mở rộng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo vệ; không còn tình trạng “án tại hồ sơ”, mô hình tố tụng thẩm vấn kết hợp với tranh luận được thực hiện nghiêm túc, đa số bản luận tội, bài phát biểu quan điểm của Kiểm sát viên đảm bảo về hình thức, chuẩn mực về nội dung: các chứng cứ cũ - mới, chứng cứ buộc - gỡ tội được phân tích, đánh giá, nhận định, đề nghị giải quyết đúng quy định của pháp luật, thuyết phục được người nghe, Luật sư tâm phục, khẩu phục: Tôi rất xúc động khi thấy công lý đã ngời sáng tại phiên tòa hôm nay, quan điểm của Viện kiểm sát toàn diện, cụ thể, chính xác, thấu tình đạt lý, tôi không tranh luận gì thêm (Vụ Nguyễn Văn Xuân, phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy…); những tình tiết quan trọng bị che phủ bởi nguyên nhân khách quan và chủ quan được làm sáng tỏ… chất lượng giải quyết án được nâng lên, bản án ban hành đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân được chú trọng. Thông qua hoạt động xét xử, hai ngành ở hai cấp đã ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Kết thúc phiên tòa, việc tổ chức rút kinh nghiệm được thực hiện kịp thời với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những việc làm tốt, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Một phiên tòa rút kinh nghiệm do lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La THQCT, KSXXST

          Về cơ bản, các phiên tòa rút kinh nghiệm đều thu hút được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai ngành hai cấp và đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, có sức lan tỏa lớn, tạo hiệu quả tích cực đối với hai ngành của hai cấp trong hoạt động xét xử: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán và người tham dự được nâng lên rõ rệt. Các Phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát cấp huyện đều cố gắng hoàn thành, một số đơn vị phấn đấu vượt chỉ tiêu. Qua mỗi phiên tòa, người trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ và người tham dự đều rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, việc học tập giữa đồng chí, đồng đội được đề cao. Đối với Kiểm sát viên, Thẩm phán trẻ tuổi, việc có lãnh đạo phòng nghiệp vụ, lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên, Thẩm phán có kinh nghiệm thực tiễn tham dự là sự động viên rất lớn về tinh thần, là cơ hội để mỗi người khẳng định bản thân; khi chứng kiến nhiệt huyết, năng động, linh hoạt, tác phong làm việc nhanh nhẹn của đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên trẻ tuổi, đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên có bề dày về kinh nghiệm thực tiễn nhưng lề lối, tác phong còn có mặt hạn chế cũng từ đó mà chỉnh sửa cho phù hợp.

          Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ở hai cấp cũng còn một số tồn tại: Một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu; chưa chú trọng về tiêu chí dẫn đến chọn vụ án quá đơn giản, không có Luật sư tham gia, không có nội dung tranh luận, phiên tòa thiếu các yếu tố cần cho việc rút kinh nghiệm; một số Kiểm sát viên bộc lộ sự thiếu bản lĩnh trong các phiên tòa có lãnh đạo Viện, đại diện Phòng nghiệp vụ tham dự; sự phối hợp giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên toà còn chiếu lệ: nội dung sơ sài, chỉ nêu chung chung: không đánh giá toàn diện về cả quá trình xét xử, chưa chú trọng chỉ ra những ưu và khuyết điểm trong kỹ năng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên và thành viên trong Hội đồng xét xử và kỹ năng điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Một số vụ án, không phân công người làm thư ký cuộc họp rút kinh nghiệm.

          Ngoài ra, việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm còn có khó khăn, do ngành Tòa án đến đầu năm 2017 mới có quy định, hướng dẫn và chỉ tiêu cụ thể.

          Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trong thời gian tới:

          Một là: Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, của Ngành về Cải cách tư pháp. Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Quan tâm đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết.

          Hai là: Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với Tòa án cùng cấp trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

          Ba là: Quan tâm lựa chọn vụ án rút kinh nghiệm đúng tiêu chí để đảm bảo nội dung phong phú phục vụ cho việc học tập, rút kinh nghiệm. Kết hợp việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm với việc phối hợp xét xử lưu động để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

         Bốn là: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Kiểm sát viên cần nắm vững và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Quy chế. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          Năm là: Viện kiểm sát cấp tỉnh tăng cường phân công người tham dự, thực hiện tham dự không báo trước. Lãnh đạo các đơn vị quan tâm tổ chức họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa đảm bảo nghiêm túc và kịp thời, coi đây là buổi học thực tế, là cơ hội cho mỗi người trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, chú trọng rút nghiệm cả quá trình xét xử vụ án.

          Việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm là một trong những biện pháp thực hiện Cải cách tư pháp, được xác định là hoạt động thường xuyên, liên tục, sau một thời gian thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Có giải pháp đúng đắn là điều kiện cần nhưng để giải pháp đó phát huy hiệu quả hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, sự nỗ lực của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người được phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ và người tham dự. Số liệu 253 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm được thực hiện trong hơn 2 năm qua với 13 phiên tòa do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trực tiếp thực hiện, là những số liệu “biết nói”, tiếng nói đó đã chứng minh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyệt đối tin tưởng vào chiến lược Cải cách tư pháp, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp trong đó có biện pháp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm góp phần xứng đáng vào mục tiêu chung: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”./.

Hoàng Thị Xuân - Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng