Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 967995
Viện KSND huyện Vân Hồ - Điểm sáng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Đăng lúc 05-09-2017 10:42:31

Trên cơ sở kết quả thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017 của VKSND tỉnh Sơn La thấy: Những năm qua việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại VKSND huyện Vân Hồ đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo VKSND huyện Vân Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đạt nhiều kết quả. Cụ thể:


          Viện KSND huyện Vân Hồ được thành lập từ năm 2013, đóng trên địa bàn huyện miền núi, có địa bàn rộng, gồm 14 xã, trong đó 10 xã vùng 3 và 4 xã vùng 2, trên 60 nghìn nhân khẩu, 06 dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều vùng trình độ dân trí thấp, có trên 50% số hộ nghèo, giao thông một số xã đi lại rất khó khăn, có đường biên giới tiếp giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp nhất là tội phạm ma túy, hình thành đường vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam, các đối tượng manh động sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại khu vực này hiện đang là điểm nóng của tỉnh, khu vực và cả nước. Do mới được thành lập nên đơn vị phải sử dụng trụ sở tạm tại VKSND huyện Mộc Châu cũ nên hiệu quả hoạt động công tác đã ảnh hưởng không nhỏ, cơ sở hạ tầng của huyện đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

          Ngay từ những năm đầu mới thành lập, tập thể lãnh đạo VKSND huyện Vân Hồ đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ngành về thực hiện QCDC ở cơ sở như: Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của VKSND tối cao; triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, công tác tư pháp và các Chỉ thị của VKSND tối cao đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác bám sát yêu cầu của Ngành gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới, Trách nhiệm - Kỷ cương, Chất lượng - Hiệu quả”. Lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện; Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại đơn vị, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, hàng năm đều xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC tại đơn vị.

          Thông qua việc triển khai thực hiện QCDC đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

          Thực hiện phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và công dân; định kỳ báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát, công tác xây dựng ngành trước cấp ủy Đảng, HĐND cùng cấp; kịp thời báo cáo giải trình các ý kiến đề nghị, kiến nghị, chất vấn của Đại biểu HĐND, của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương.

          Làm tốt vai trò trung tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng, thường xuyên tổ chức họp, hội nghị liên ngành tố tụng để đánh giá, kiểm điểm công tác phối hợp trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp năm tiếp theo và bàn giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án nhằm đảm bảo mọi tội phạm xảy ra trên địa bàn đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; không để xảy ra trường hợp điều tra, truy tố, xét xử oan sai.

        Hội nghị Liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện

          Tạo được mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan đóng trên địa bàn, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế liên ngành đã ký kết, như: Quy chế phối hợp với Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và các việc khác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật; Quy chế đấu tranh phòng chống tội phạm với 09 ngành; Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân huyện trong việc xét xử các vụ án hình sự, dân sự theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; đặc biệt lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo phân công cán bộ, Kiểm sát viên làm tốt công tác nắm chắc tình hình, tội phạm xảy ra ngay từ cấp xã, trên cơ sở đó tham mưu với đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng khối nội chính ban hành Quy chế phối hợp giữa VKS và UBND các xã về công tác tiếp nhận, chuyển giao tin báo, tố giác tội phạm, công tác thi hành án hình sự và hoạt động tư pháp.

Lãnh đạo liên ngành tại Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã

          Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra Công an huyện, Tòa án huyện xác định được 36 vụ án hình sự trọng điểm, xét xử lưu động 24 vụ án hình sự để tuyên truyền giáo dục pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; lựa chọn 17 vụ án (hình sự 15 vụ, dân sự 02 vụ) để rút kinh nghiệm; áp dụng thủ tục rút gọn 02 vụ; phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với 08/08 xã và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện nhằm nâng cao chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

          Viện KSND huyện bố trí 01 phòng tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, có nội quy tiếp công dân và hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, hàng ngày cử 01 cán bộ chuyên trách thực hiện công tác này, định kỳ hàng tuần xây dựng lịch để lãnh đạo đơn vị trực tiếp tiếp công dân. Việc tiếp công dân thực hiện công khai, dân chủ, thuận tiện cho người dân, đảm bảo mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nên không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

          Trong năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017 đã kiểm sát việc thụ lý 76 tin báo, tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra 164 vụ 207 bị can, truy tố 111 vụ 135 bị can, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm 108 vụ 131 bị cáo; kiểm sát tạm giữ hình sự 173 trường hợp, kiểm sát tạm giam 184 bị can, kiểm sát thi hành án hình sự 135 bị án; kiểm sát thi hành án dân sự 461 việc = 7.392.961.000đ; kiểm sát giải quyết 102 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình; kiểm sát việc áp dụng quyết định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung đối với 158 đối tượng; ban hành 02 kiến nghị trong công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra Công an huyện Vân Hồ; 04 kiến nghị với các cơ quan hữu quan đóng trên địa bàn về công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm; 02 kiến nghị với Tòa án nhân dân huyện trong công tác xét xử sơ thẩm án hình sự; 04 kiến nghị trong công tác thi hành án (hình sự 02, dân sự 02); kiểm sát chặt chẽ các vụ án hình sự, dân sự tạm đình chỉ, đã phục hồi giải quyết xong 08/11 vụ việc tạm đình chỉ; không có trường hợp nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm, Tòa án tuyên không phạm tội, không có trường hợp nào phải hủy, sửa án có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát.

          Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc công khai hoạt động, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người lao động tham gia góp ý vào kế hoạch, chương trình, quy chế, báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của đơn vị… Duy trì tốt việc giao ban hàng tuần nhằm công khai hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành liên quan đến hoạt động của đơn vị đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ công chức, do đó chất lượng, hiệu quả của các khâu công tác được nâng lên, không có vụ việc tồn đọng.

          Việc phân công công việc phù hợp đã phát huy tốt năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, phát huy sức sáng tạo, luôn tạo được sự hăng hái thi đua học tập và công tác; trong thời gian qua không có trường hợp cán bộ, công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

          Việc đáng giá, phân loại cán bộ, thi đua khen thưởng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đều được thảo luận công khai; Việc quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ được quan tâm thực hiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ theo học các lớp để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

          Hàng năm đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, công khai các vấn đề về sắp xếp cán bộ, quản lý sử dụng kinh phí tài sản được cấp một cách tiết kiệm, hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo chế độ cho cán bộ và phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hàng quý tổ chức công khai tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ. Định kỳ tổ chức kiểm kê tài sản và đánh giá mức khấu hao theo đúng quy định.

          Lãnh đạo đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn tích cực trong việc thực hiện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức và người lao động; ban nữ công công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ. Đoàn thanh niên duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng có sự tham gia của cấp ủy chi bộ, tại các buổi sinh hoạt đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hoạt động phong trào, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Chi hội khuyến học thực hiện tốt việc khuyến học, khuyến tài cho con em cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Lễ chia tay cán bộ nghỉ hưu và tặng thưởng khuyến học

          Lãnh đạo đơn vị coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp tự chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Năm 2016 tổ chức 02 cuộc tự kiểm tra về nghiệp vụ, Ban Chấp hành công đoàn kiểm tra giám sát đối với 02 công đoàn viên, Chi đoàn kiểm tra giám sát đối với 02 đoàn viên qua đó kịp thời chỉ ra thiếu sót, tồn tại để khắc phục.

          Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đơn vị đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

          Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của cấp ủy Đảng với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của Ngành, cơ quan đã ban hành nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị.

          Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn trong việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

          Thường xuyên bố trí Kiểm sát viên trực nghiệp vụ, tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và đơn thư khiếu nại tố cáo.

          Kịp thời rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị đã ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành.

          Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để để kịp thời tháo gỡ.

          Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy tinh thần tự chủ, tự giác, tinh thần đoàn kết, nâng cao tính đấu tranh phê và tự phê của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất./.                                                         

                                                                             Phạm Văn Vinh

                                                        Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng