Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 1070321
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC YÊN
Đăng lúc 26-09-2017 08:56:46

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-VKS; Kế hoạch số 48/KH-VKS ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 15/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.


            

Đồng chí Sa Thị Hoa - Phó Viện trưởng, trưởng đoàn Kết luận

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kết luận, nêu những ưu điểm của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Chi cục thi hành án huyện Bắc Yên đã chủ động, tích cực đề ra các biện pháp  để hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; có sự phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành, chính quyền; có biện pháp tuyên truyền vận động với nhiều hình thức và nội dung phù hợp nên kết quả giải quyết việc thi hành án tốt, chất lượng giải quyết các vụ, việc thi hành án được nâng cao; hồ sơ, sổ theo dõi, chứng từ kế toán ghi chép đầy đủ; quản lý thu, chi tiền; quản lý, xuất nhập kho tài sản, tang vật đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Kết luận cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục.

Thay mặt Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên, đồng chí Đỗ Hải Yến -  Chi cục trưởng đã phát biểu tiếp thu các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác đồng thời khắc phục kịp thời tồn tại, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo công tác thi hành án dân sự của đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Tin và ảnh: NGUYỄN THỊ MINH CHÂU - Phòng 11

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng