Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 1068719
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nai, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Đăng lúc 29-11-2017 16:12:23

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nai, tố cáo trong hoạt động tư pháp giữa Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (gọi tắt là Phòng 12) với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh Sơn La. Quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế 51/QĐ-VKSNDTC - V12 ngày 02/2/2016.


Bố cục quy chế gồm 5 chương, 20 điều quy định cụ thể về việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ ( phòng nghiệp vụ) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trong hoạt động tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân. Quy định rõ ràng, cụ thể về: Quyền và trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo việc tiếp công dân dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng quyền của công dân đến khiếu kiện; Phối hợp trong việc xác minh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; kết quả giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong Tố tụng hình sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính; trong việc xác minh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, người tiến hành tố tụng thuộc Viện kiểm sát; xử lý đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Quy định nhiệm vụ của các đơn vị trong việc giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp; trong việc xác minh, giải quyết tố cáo hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng thuộc của Viện kiểm sát. Phối hợp trong trực tiếp kiểm sát; nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Quy chế phối hợp giữa Phòng 12 và các đơn vị nghiệp vụ thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền;  Trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát đối với các cơ quan tư pháp; tạo sự thống nhất, tránh  chồng chéo và phó thác trách nhiệm giữa các đơn vị; đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn kịp thời, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bước đầu thực hiện, đã có những kết quả tích cực góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành cũng như phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin bài: Trương Thị Nguyệt

                                                          Chuyên viên Phòng 12 Viện KSND tỉnh Sơn La.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng