Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 1070114
VKSND TỈNH SƠN LA KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2018 ĐỐI VỚI VKSND HUYỆN, THÀNH PHỐ
Đăng lúc 20-09-2018 08:41:26

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2018, Kế hoạch công tác số 26/KH-VKS ngày 27/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra năm 2018, Quyết định số 388/ QĐ-VKS ngày 31/8/2018 về thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018.


Từ ngày 11/9/2018 đến ngày 15/9/2018, VKSND tỉnh Sơn La thành lập 02 Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban cán sự đảng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị: VKSND thành phố Sơn La, VKSND huyện Mộc Châu, VKSND huyện Vân Hồ. Đoàn kiểm tra  do đồng chí Hoàng Văn Minh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Yên Châu, VKSND huyện Mai Sơn.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La – trưởng đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND thành phố Sơn La.

Qua quá trình kiểm tra trực tiếp các đơn vị, nhận thấy: VKSND thành phố, VKSND huyện Mộc Châu, VKSND huyện Vân Hồ, VKSND huyện Yên Châu, VKSND huyện Mai Sơn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm 2018, đã chủ động đề ra nhiều biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trong các khâu công tác: công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm  sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng các chế độ đối với người tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đạt được nhiều kết quả như: chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra trực tiếp tại VKSND huyện Yên Châu

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót, tồn tại: tỷ lệ kháng nghị, kiến nghị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ tiêu đặt ra, việc thực hiện kỹ năng, thao tác nghiệp vụ còn thiếu sự chặt chẽ, chưa khoa học. Đoàn kiểm tra đã kết luận, yêu cầu khắc phục những tồn tại để các đơn vị chấp nhận,  kịp thời khắc phục nhanh chóng, hoàn thành chỉ tiểu nghiệp vụ mà kế hoạch đã đề ra, chú trọng  nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác kiểm sát nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm 2018./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Minh Châu

 Phòng 11 - VKSND tỉnh Sơn La

Các bài mới đăng